Rødt Oslo krever at deportasjon av Gulizer Tasdemir til tyrkiske myndigheter stanses

Rødt Oslo er i likhet med andre organisasjoner svært bekymret for Gulizer Tasdemir som ble utlevert til tyrkiske myndigheter 04.07.2018. Våre bekymringer har blitt bekreftet av at Tasdemir ble arrestert ved ankomst. Hun har nå vært under avhør av antiterrorpolitiet i Tyrkia, og er blitt trolig utsatt for tortur.

Hverken familie eller advokater har fått mulighet til å komme i kontakt med henne siden norske myndigheter utleverte henne til Tyrkia. Hennes situasjon er uviss og dette skaper uro.

Gulizer Tasdemir søkte om beskyttelse i Norge i 2015. Med hennes politiske bakgrunn og aktivitet står hun i fare for å bli forfulgt og torturert av tyrkiske myndigheter. I tillegg til beskyttelsesbehov har hun også behov for medisinsk behandling og bistand. Tastemir fikk avslag på asylsøknaden sin i 2017, og reiste derfor til Tyskland for å søke asyl der. I tråd med Dublin-avtalen ble hun returnert til Norge 2. juli.

I sitt brev til Utlendingsnemnda skriver Amnesty at «Hun er i stor fare for å bli arrestert ved ankomst, og bli utsatt for tortur og å få en urettferdig rettgang.» Amnesty begrunner videre dette med å vise til dokumentasjon som Amnesty International og en rekke andre anerkjente aktører har. Dette er forhold norske myndigheter kjenner til.

Vi vet at stadig flere tyrkere søker asyl i Norge fordi de er knyttet til Gülen-nettverket og er forfulgt av tyrkiske myndigheter. De fleste som søker asyl på dette grunnlaget, har fått beskyttelse i Norge. Det er derfor absurd at norske myndigheter behandler kurdere som også er en forfulgt og undertrykket minoritet i Tyrkia annerledes enn forfulgte tyrkiske statsborgere, sier leder i Rødt Oslo Siavash Mobasheri.

Mobasheri mener at norske myndigheter er medansvarlige i den uretten Tasdemir nå utsettes for. Utlendingsnemnda var klar over denne faren, men valgte likevel å sette hennes liv og helse i fare. Vi er dypt bekymret over situasjonen og krever at norske myndigheter går i dialog med tyrkiske myndigheter om å få returnert Tasdemir tilbake til Norge, avslutter leder i Rødt Oslo Siavash Mobasheri.