Rødt forbedrer Oslobudsjettet

Rødt Oslo har forhandla seg fram til et budsjettforlik med byrådspartia Ap, MDG og SV. Vi prioriterer mer penger til velferd, barn og unge, kultur og frivillige organisasjoner – og vi øker innsatsen for å lage en mer tilgjengelig by.

Vi i Rødt er glade for 123 millioner til bydelene, der 23 millioner går til tiltak for barn og unge. Det er bydelene som står for det meste av det felles velferdssikkerhetsnettet vårt vi trenger for å kunne fungere som et samfunn. Nå kan det settes inn vikarer i barnehagen ved sykdom, eldre får sykehjemsplasser, ungdomsklubber slipper å kutte i åpningstida og bydeler kan lyse ut sommerjobber også neste sommer.

Oslo skal være tilgjengelig for alle, derfor er det fint å vise at vi har fått 100 nye millioner på plass til universell utforming i byen vår. Ingen barn skal måtte ta omveier eller bakdøra for å komme seg inn på skolen sin, kollektivtrafikken får holdeplasser som gjør at alle kommer seg ombord, og vi får byrom med færre fysiske hinder. noe som er helt avgjørende for funksjonshemmedes bevegelsesfrihet og forflytning i byen vår.

Her er oversikta over endringene som Rødt og byrådspartia har blitt enige om:

Styrking av bydelsøkonomien:+ 100 000 000 kr

Øremerka tilskudd barn og unge:+ 23 000 000 kr

Utvidelse av prosjekt med økt grunnbemanning sykehjem: + 2 500 000 kr

Istandsetting cricketbaner:+ 2 000 000 kr

Midler til universell utforming av offentlige bygg: + 20 000 000 kr

Universell utforming av skoler:+ 30 000 000 kr

Universell utforming av t-banestasjoner: + 35 000 000 kr

Midler til universell utforming i bymiljøetaten: + 15 000 000 kr

Etablere turvei langs Alna i området mellom Nedre Kallbakkvei og Bryn: + 2 500 000 kr

Utrede gjenåpning av Aurevannsbekken og videre tiltak på Huken: + 6 000 000 kr

Kunstgressbane Bjøråsen: + 15 000 000 kr

Skateanlegg og klubbhus Jordal:+ 3 000 000 kr

Rehabilitering av kulturkirka Jacob:+ 10 000 000 kr

Øke «Oslostøtta» til kommunale leieboere fra 8% til 11% reduksjon av husleia

  • overgangsordning i 2021 med 4 000 000 kr
  • 19 000 000 kr årlig de neste tre åra

Økte tilskudd Velferdsetaten

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser: + 100 000 kr

Oslo Døveforening:+ 170 000 kr

Mas Kultur og Aktivitetssenter: + 300 000 kr

Maritastiftelsen Kafeen:+ 1 400 000 kr

Fontenehuset Sentrum:+ 1 400 000 kr

Fontenehuset Oslo Øst:+ 1 400 000 kr

Fontenehuset Oslo Sør:+ 700 000 kr

Sanitetskvinnene Veiledningssenter for pårørende Øst: + 100 000 kr

Aleneforeldreforeninga Rødhetteprosjekt: + 250 000 kr

Aleneforeldreforeninga Foreldre-barn-aktiviteter: + 25 000 kr

LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk – drift: + 50 000 kr

Skeiv Verden Oslo og Viken – drift: + 50 000 kr

Skeiv Verden Oslo og Viken – Kompasset: + 28 000 kr

Sub Church:+ 500 000 kr

Stiftelsen Evangeliesenteret – kontaktsenter: + 400 000 kr

Kirkens Bymisjon, Gatejuristen:+ 1 130 000 kr

Bydelsmødre - prosjekt Bydelsfedre: + 250 000 kr

DiMe- Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken: + 500 000 kr

LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse: + 100 000 kr

Norges Handikapforbund Oslo: + 200 000 kr

Kirkens SOS Oslo:+ 1 000 000 kr

FRI Oslo og Viken – drift:+ 300 000 kr

Fri Oslo og Viken - Skeiv kunnskap: + 350 000 kr

Oslo Røde Kors - Nettverk etter soning: + 1 000 000 kr

Oslo Røde Kors - møteplass for ungdom: + 200 000 kr

Mental Helse Ungdom: + 1 000 000 kr

Jussbuss: + 200 000 kr

Juridisk rågivning for kvinner: + 80 000 kr

DNT- Oslo og omegn – Friluftstrimmen: + 50 000 kr

Norges Blindeforbund - Oslo Fylkeslag: + 260 000 kr

KFUM- KFUK Forandringshuset: + 350 000 kr

HivNorge:+ 50 000 kr

Leieboerforeningen drift: + 500 000 kr

Leieboerforeningen - prosjekt ny kommunal leieboerorganisasjon:+ 400 000 kr

Leieboerforeningen - samarbeid med NAV: + 100 000

Økte tilskudd kultur:


FolkOrg:+ 250 000 kr

SPKRBOX:+ 400 000 kr

Panta Rei teater: + 200 000 kr

Fargespill Oslo: +500 000 kr

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus: + 100 000 kr

Galleri Format Oslo: + 500 000 kr

Improbasen Barnas Jazzhus: + 150 000 kr

KLODEN:+ 1 700 000 kr

Kampen Jazz ( Nordic Black teatre): + 100 000 kr

SPACE - Syrian Peace Action Centre: + 500 000 kr

RadiOrakel: + 200 000 kr

Murbyen Oslo: + 200 000 kr

Black History Month:+ 150 000 kr

Rom for Dans: + 300 000 kr

Fotogallerier:+ 100 000 kr

Oslo Sinfonietta & Cikada: + 750 000 kr

Ultima: + 300 000 kr

Kunstnerforbundet: + 450 000 kr

Oslo dokumentarkino: + 200 000 kr

Tekstlab:+ 100 000 kr

Unge Kunstneres Samfunn: + 500 000 kr

Akerselva trebåtforening: + 150 000 kr

Det andre teateret: + 500 000 kr

KIGO - Kultur i Gamle Oslo: + 400 000 kr

Kultur på tegnspråk: + 150 000 kr

Sist, men ikke minst, fikk vi økt tilskuddet til Fair Play bygg med 500 000 kr, som jobber med å avsløre arbeidslivskriminalitet og dokumentere lovbrudd i byggebransjen.

Til slutt må vi takke for alle fagforeninger, organisasjoner, og enkeltpersoner som jobber og presser på for en mer inkluderende, rettferdig og bedre by. Uten alle folka som bryr seg om lokalmiljøet sitt, klubben sin, folka sine – ja, alt som skjer rundt en - får vi ikke gjort så mye for å forbedre budsjettet og byen. Og så skal vi jobbe på for å forandre systemet enda litt mer til neste år.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------