Rødt anmelder Sykehjemsetaten

Rødt har anmeldt Sykehjemsetaten i Oslo etter alvorlige brudd på smittevernloven.

I september meldte NRK at åtte helsefagarbeidere ved Madserud sykehjem har varslet Oslo kommune om det de mener er dårlig arbeidsmiljø og trakassering. Flere sier at de ble presset på jobb, selv om de var sykemeldt med symptomer på covid-19. Ansatte skal ha blitt presset gjennom at arbeidsgiver har stoppet lønna når de har bestridt sykmelding.

Rødt har over lengre tid fulgt nøye med på Oslo kommunens oppfølging av smittevernloven innenfor helse- og omsorgsfeltet. Vi har mottatt kopi av varselet som er innsendt av de åtte ansatte ved Madserudhjemmet i Oslo kommune.

- Det er varsla om at sykehjemsansatte er blitt trua til å møte på arbeidsplassen mens de har vært sykemeldt eller i karantene med symptomer forenlig med korona. Dette skjedde i vår mens det var smitte og dødsfall på sykehjemmet. Vi har ikke fått noen bekreftelse på om det siden da er grepet inn overfor dette sykehjemmet. Vi kan derfor ikke vite om ansatte og de mest utsatte syke eldre fortsatt utsettes for smittefare på denne måten, Maren Rismyhr, Rødts representant i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

Leder i Rødt Oslo og bystyrerepresentant, Siavash Mobasheri, er også opprørt over saken.

- Oslo kommune har iverksatt svært inngripende smittevernstiltak overfor pårørende til sykehjemsbeboere, noe som blant annet har medført at sykehjemspasienter har måttet ligge på dødsleie uten kunne ha sine nærmeste rundt seg. Det har en svært uheldig signaleffekt når en offentlig etat undergraver den smittevernlovgivningen som offentlige myndigheter bruker store ressurser på å få innbyggerne til å innrette seg etter, påpeker Mobasheri.

Mobasheri mener at i en situasjon hvor politiet har varslet at brudd på smittevernlovgivningen kan få strafferettslige konsekvenser for den enkelte borger, er det essensielt at ikke kommunale etater kan bryte den samme lovgivningen uten at dette får konsekvenser.

- Vi vet heller ikke om dette skjer på flere sykehjem. Vi vet ikke om det skjer nå midt i den andre smittebølgen. Det anså vi som så alvorlig, at Rødt Oslo gikk til anmeldelse, avslutter Rismyhr.

For ytterligere informasjon:

Maren Rismyhr 450 43 259

Siavash Mobasheri 478 48 269

Maren Rismyhr og Siavash Mobasheri