Programkomiteens innstilling

Her finner du programkomiteens innstilling til nytt arbeidsprogram for Rødt Oslo i perioden 2019-2023.

Komiteen har bestått av:

- Mikkel Øgrim Haugen, Bjerke (leder for komiteen)

- Marit Halse, bystyregruppa

- Guillaume Durandal, Grünerløkka

- Ingrid Finkelsen, Rødt Østensjø

- Victoria Sirnes, Solidaritetslaget

- Dagny Adriaenssen Johannessen, Gamle Oslo

- Luis Espinoza, Gamle Oslo

- Inger Ljøstad, Alna/Stovner

- Bjørn Tore Egeberg, Arbeiderlaget

- Trude Koksvik Nilsen (sekretær for komiteen)

- Vilde Aubell (Leder av Oslo Rød Ungdom)

Disse blei opprinnelig valgt som medlemmer av programkomiteen men har trukket seg underveis:

- Thomas Nygreen, Oslo-styret

- Ibrahim Abdirashid Ousman, Nordre Aker

- Linnéa Schmedling, Grünerløkka

Programkomiteen har avholdt åtte møter (28.08, 20.09, 9.10, 18.12, 10.01, 21.01, 04.02 og 25.02). Førsteutkastet ble sendt ut 15.10 i tråd med komiteens mandat. Lokallaga kom med forslag og innspill til førsteutkastet, og komiteen behandla disse.

Videre prosess

Det som nå sendes ut er komiteens endelige innstilling. Programmet skal behandles og vedtas på Rødt Oslos årsmøte 23. og 24. mars. Vi oppfordrer alle lokallaga om å diskutere forslaget grundig fram mot årsmøtet.

Komiteen ber lokallaga være særlig oppmerksom om følgende:

Linje 713-718:

To alternativer til standpunkt om bompenger, uten innstilling fra komiteen.

Linje 809-816:

To alternativer til standpunkt om døgnpass for barn, uten innstilling fra komiteen.

Det er ingen fotnoter eller faktabokser i innstillinga. Komiteen mener det er en del uttrykk og begreper som kan trenge en forklaring, men overlater det til den endelige utarbeidelsen av programmet.

Alle endringsforslag til Osloprogrammet 2019-2023 som skal behandles på Rødt Oslos årsmøte 23. - 24. mars må leveres via dette skjemaet. Merk at tidligere innsendte forslag må fremmes på nytt for at det skal bli behandla på årsmøtet. Obs: kun ett forslag per skjema. Har du flere forslag må du fylle ut skjemaet flere ganger.

Spørsmål? Kontakt oslo@roedt.no

Lykke til med programdiskusjonen!

Hilsen programkomiteen