Nytt styre i Rødt Oslo

På det digitale årsmøte 13. og 14. februar valgte Rødt Oslo nytt styre. Bli bedre kjent med de nye styremedlemmene her.

Det nye styret i Rødt Oslo består av elleve faste medlemmer og seks vararepresentanter. En av de faste representantene er Oslo Rød Ungdoms representant. Styret har møter annenhver uke (i partallsuker) og jobber selvsagt også mellom møtene. Valgkomiteen som jobba fram forslaget på nytt styre har bestått av Anka Ødegaardshaugen (kvinnepolitisk lag, leder), Kathy Joakimsen (Gamle Oslo) og Bjørn O. Bjørnsen (Sagene). Valgkomiteen har innhenta innspill fra lokallaga underveis.

Enn så lenge møtes det nye styret digitalt

Styret for Rødt Oslo 2021-2022:

1. Leder: Siavash Mobasheri, skole- og barnehagelaget, gjenvalg
2. Nestleder: Rosmin Mathew, organisasjonsutvalget, Nordstrand, gjenvalg
3. Kasserer: Thomas Nygreen, Grünerløkka, gjenvalg
4. Jorunn Folkvord, skole- og barnehagelaget, gjenvalg
5. Mads Opheim, Grorud, ny
6. Atle Wilhelmsen, Oslo Vest, gjenvalg
7. Jenny Keller, Søndre Nordstrand, ny (vara i forrige periode)
8. Joakim Møllersen, Sagene, gjenvalg
9. Maria Orieta, Gamle Oslo, ny
10. Rina Wesenberg, Grorud, gjenvalg
11. Representant fra Rød Ungdom

Vara:

1. Kaspar Tjeldflaat Steudel, Grünerløkka, ny
2. Anne Grete Kroken, Oslo Vest, gjenvalg
3. Ibrahim Abdirashid Ousman, Bjerke, ny
4. Memoona Saleem, Stovner, ny
5. Andreas Tharaldsen, Gamle Oslo, ny
6. Ayat Majbel Saeid, solidaritetslaget, fast forrige periode

Siavash: gjenvalgt leder for Rødt Oslo. Siavash er 30 år og har vokst opp i Valdres sammen med to søstre, mor og far. Familien kom som flyktninger fra Iran. Siavash er lærer og har jobba i voksenopplæringa i 5 år. Har vært frikjøpt som leder i Rødt Oslo siste året. Han er opptatt av mange ulike politiske saksfelt. Sitter i bystyregruppa og miljø- og samferdselsutvalget. Er glad i og opptatt av sekstimersdagen og fotball.

Rosmin: går inn i sin tredje periode i styret, den andre som nestleder. Rosmin har leda organisasjonsutvalget de to forrige periodene. Leder Organisasjonsutvalget og styrets representant i 6-timersarbeidsdag nettverk. Hun kom til Norge fra India for å studere, tok doktorgrad fra Universitetet i Tromsø og ble værende. Hun er særlig opptatt av organisasjonsbygging men har også mange andre politiske hjertesaker bl.a. sekstimers arbeidsdag og velferdspolitikk.

Thomas: er Rødt Oslos kasserer og den med lengst fartstid i styret, siden 2011. Han er medlem i Rødt Grünerløkka, men er også assosiert medlem av jernbane- og sporveislaget. Han jobber i jernbanedirektoratet. Er fast medlem av bydelsutvalget i bydel Grünerløkka. Thomas er opptatt av miljøvennlig byutvikling og har bakgrunn fra Natur og Ungdom og Attac.

Jorunn: har vokst opp på Vestli og bor i Gamle Oslo. Hun er barneskolelærer og pt heltidstillitsvalgt for Utdanningsforbundet. Hun har sittet i styret i fire år og har vært faglig politisk ansvarlig, noe hun fortsetter med denne perioden. Hun er opptatt av skolepolitikk og ressursfordelingsmodellen.

Mads: er ny i styret. Han sitter i styret i Rødt Grorud og jobber til vanlig som IT-konsulent. Mads er opptatt av industri, feminisme, miljø og klassekamp. Han har vært leder i Ungdom mot EU og sittet i ledelsen i Attac. Organisasjonsarbeid har vært hjertebarnet de siste åra.

Atle: går inn i sin andre periode i styret. Han har ettårig elektroutdanning men er i dag ufør. Har tidligere jobba med mye rart, blant annet starta Norges beste Statoilstasjon, jobba med salg, borring, oppussing og i butikk. Atle har mye livserfaring som kommer godt med når han jobber politisk. Han er særlig opptatt av boligpolitikk og har det som ansvarsområde i styret.

Jenny: var vara forrige periode. Hun bor på Hauketo hvor hun er aktiv i lokalmiljøet. Hun jobber som lærer i Steinerskolen og er aktiv i Steinerskoleforbundet. Jenny har vært daglig leder i RadiOrakel og har vært aktiv i Natur og Ungdom.

Joakim: går inn i sin andre periode i styret. Han er redaktør i Radikal Portal og sitter i faglig utvalg i Oslo NTEU. Han har også vært aktiv i Attac. Joakim har hatt ansvar for studieutvalget forrige periode og fortsetter med det. Han er særlig opptatt av klassekamp og sitter i Rødts sentralstyre.

Maria: er ny i styret og kvinnepolitisk ansvarlig. Hun jobber som klubbleder på Fyrhuset musikkverksted på Grorud. Hun har jobba som freelancer og på AKS. Har bakgrunn fra Rød Ungdom og som aktivist. Kommer fra Argentina, familien kom til Norge som flyktninger. I tillegg til kvinnepolitikk er hun opptatt av boligpolitikk, demokrati og medvirkning.

Rina: går inn i sin tredje periode i styret. Hen bor på Romsås, sitter i styret for Rødt Grorud med Mads. Hen sitter også i Skeivt utvalg. Rina har nylig begynt på voksenopplæring, og har vært ufør hele voksenlivet. Hen er opptatt av funkispolitikk og skeiv politikk. Rina har sittet i lokallagsstyret for ungdomsavdelinga til Norges Handicapforbund i flere år.

Kaspar: ny i styret. Jobber til daglig i som kampanjerådgiver i Miljøagentene og har erfaring fra en rekke andre organisasjoner som Røde Kors, Palestinakomiteen og Ungdom mot EU. Kaspar er for tiden nestleder i Rødt Grünerløkka, hvor han også tidligere har vært leder. Kaspar er blant opptatt av klimasaken og er miljøpolitisk ansvarlig i Rødt Oslo.

Anne Grete: tar ny periode som vara. Hun jobber innen HVPU og har jobba innen rusomsorg tidligere. Tilhører lokallaget Oslo Vest. Anne Grete er opptatt av det meste, fra AAP til antirasisme.

Ibrahim: er ny som vara i styret. Han har en bachelor i historie og har jobba med mye forskjellig, i barnehage, som servitør mm. Han kom til Norge som flyktning fra Somalia i 2001. Har vokst opp i kommunal bolig. Ibrahim er opptatt av boligpolitikk, antirasisme og miljø. Han har akkurat begynt i en ny jobb i Oslo kommune hvor han skal bidra til at folk i Oslo blir vaksinert mot korona.

Memoona: er ny som vara. Har en bachelor i psykologi og tar nå en master i helseledelse. Jobber som miljøterapaut i psykisk helsevern. Medlem i helse og sosialkomiteen på vegne av Rødt Stovner. Brenner for psykisk helse, barn og ungdoms oppvekstvilkår, samt kvinnepolitikk. Aktiv i frivilligheten med blant annet verv i mental helse ungdom.

Andreas: er ny som vara. Han er egentlig fra Jarfjord utafor Kirkenes. Han har vært med i Rødt siden 2016 og er tidligere Ap-medlem. Andreas jobber som servitør og har vært konserntillitsvalgt i Fellesforbundet. Han er ungdomsleder i Fellesforbundet avdeling 10 og har div andre verv i LO som følge av det. Han sitter i NTEUs faglige utvalg. Han er opptatt av arbeidsliv, fagligpolitisk espørsmål, restaurantbransjen og EØS.

Ayat: var fast i forrige periode, vara i denne. Hun er egentlig fra Vennesla, nord for Kristiansand men bor og studerer i Oslo. Familien hennes kom til Norge som politiske flyktninger fra Irak på slutten av 90 tallet. Hun har lang fartstid i Rødt og Rød Ungdom. I tillegg er hun 2.nestleder, antirasistisk og fagligpolitisk ansvarlig i Rød Ungdom. Har vært aktiv i andre ungdomsorganisasjoner i tillegg. Hjertesakene er antirasisme, internasjonal solidaritet, EU/EØS, feminisme og faglig politikk.