Nominer folk til bystyret!

Nominasjonskomiteen for Rødt Oslo har startet arbeidet sitt og ønsker allerede nå å få inn navn på gode kandidater til bystyrevalget i 2019.

Mari Rise Knutsen, leder av komiteen, gleder seg til arbeidet. -Rødt er inne i en opptur, og på flere meningsmålinger er vi tredje største parti i Oslo bystyre. Siden sist kommunevalg har Oslopartiet fått dobbelt så mange medlemmer. Det er veldig spennende å få lov å være med å sette sammen en sterk liste som kan drive bystyrearbeidet videre.

Nominasjonskomiteen består av 8 personer som har mye erfaring fra ulike deler av partiet, fagbevegelsen, kvinne- og miljøbevegelsen. Medlemmene kommer fra mange ulike bydeler og lokallag, og flere har flerkulturell bakgrunn.
– Nominasjonsarbeidet blir best hvis vi ser på det som en dugnad. Vi trenger forslag og nominasjoner fra mange i partiet slik at lista kan representere bredden og erfaringene som faktisk finnes.

Mari forteller også at veksten gjør at nominasjonsarbeidet må gjøres litt annerledes enn tidligere år. Før har det i praksis vært de forhåndskumulerte på topp ti som har blitt den nye bystyregruppa. Nå er vi så store at alle som stiller på liste faktisk har en sjanse for å bli vara til bystyret og bli en del av bystyregruppa. Det betyr at vi ikke kan ha kjendiser på lista, med mindre de faktisk har lyst å gjøre en innsats i bystyregruppa. - Da er de selvsagt velkomne, sier hun.

Det viktigste for kandidater til bystyret er at de står på Rødts program og har lyst å gjøre en jobb for partiet. Listetoppen og andre kandidater får selvsagt opplæring og hjelp, både før og etter valget.

Mari oppfordrer alle medlemmer til å kontakte komiteen og komme med nominasjoner. Det kan gjøres ved å kontakte en av komitemedlemmene, eller aller helst via skjemaet under.

Klikk her for nominasjonsskjema

Komiteleder Mari Rise Knutsen har e-postadresse mari.rise.knutsen(at)hotmail.com