Nominasjonskomiteens innstilling til Rødts stortingsliste i Oslo 2021

Her kommer nominasjonskomiteens endelige innstilling på Rødt stortingsliste i Oslo 2021.Komiteen har bestått av:
Leder: Anka Ødegaardshaugen (Kvinnepolitisk lag/Grünerløkka)
Kathrine Joakimsen (Gamle Oslo)
Maaz Ahmad (Solidaritetslaget/Grorud)
Tomine Sandal (Gamle Oslo)
Guillaume Durandal (Søndre Nordstrand)
Miriam Mardan (Grünerløkka)
Alexander Wøien (Arbeiderlaget/Østensjø)
Aud Karin Bjørn (Sagene)
Ibrahim Abdirashid Ousman (Bjerke)
Selma Flo-Munch - representant fra Oslo Rød Ungdom.
Sekretær: Trude Koksvik Nilsen (Søndre Nordstrand)


Komiteens mandat har vært å særlig jobbe med å sikre flere kvinner, personer med minoritetsbakgrunn og folk tilknyttet fagbevegelsen på topp i lista. Komiteen har videre hatt som mandat å foreslå en mangfoldig liste med hensyn til politisk bredde i Oslo-partiet, kjønn, erfaring med tillitsvalgtarbeid i fagbevegelsen, minoritetsbakgrunn, alder, geografi og kjenne godt til Oslo-partiet og Oslo-politikk.

Komiteen har jobbet siden mai 2020.
Informasjon til Rødt Oslos medlemmer:
• sendt informasjon til alle medlemmer i Rødt Oslo
• sendt informasjon til lagene i Oslo per e-post
• sendt informasjon per e-post til politiske utvalg i Rødt
• informert i medlemsbrev/På Steingrunn
• informert på lagsledersamlinger
• informert på Facebook

Komiteen er delt i sin innstilling når det gjelder 5. og 6. plass.
5 medlemmer ønsker Boye Ullmann på 5. plass og 4 ønsker Selma Flo-Munch. Tilsvarende er det 4 som ønsker Boye Ullmann på 6. plass og 5 som ønsker Selma Flo-Munch.

Komiteen har hatt gode og konstruktive møter, og er veldig fornøyd med at så mange flotte medlemmer ønsker å stille seg til disposisjon for partiet. Komiteen mener at vi har lykkes i å innstille på en liste som ivaretar mandatet om å få flere kvinner, personer med minoritetsbakgrunn og folk tilknyttet fagbevegelsen på topp. Det er 15 kvinner og 11 menn på lista.

Hilsen Anka Ødegaardshaugen, leder av nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomitéens forslag:

1 Bjørnar Moxnes
2 Seher Aydar
3 Stine Westrum
4 Sofia Rana
5 Boye Ullmann/Selma Flo-Munch
6 Selma Flo-Munch/Boye Ullmann
7 Mari Rise Knutsen
8 Shahla Sultani
9 Reza Rezaee
10 Markus Hansen
11 Rozerin Algunerhan
12 Janne Lisedatter Håkonsen
13 Siavash Mobasheri
14 Benedikte Pryneid Hansen
15 Ibrahim Abdirashid Ousman
16 Atle Wilhelmsen
17 Jorunn Folkvord
18 Andreas Lindrupsen
19 Anne Minken
20 Idil Ali-Osman
21 Luis Espinoza
22 Inga Fritz Buan
23 Linda Amundsen
24 Tore Linné Eriksen
25 Erling Folkvord
26 Guro Sibeko

For mer informasjon om kandidatene, se vedlegg.

Endelig liste fra nominasjonskomitéen

Endelig liste fra nominasjonskomitéen