Nei til nytt høyrisikofengsel på Bredtvet

Uttalelse vedtatt av Rødt Oslos årsmøte 14. februar 2021: Rødt Oslo går imot Statsbygg sine planer om å bygge et nytt høyrisikofengsel på Bredtvet.

Bredtvetskogen ligger midt mellom Bjerke og Grorud bydel og er et av de siste grøntområdene som er igjen i denne delen av byen, her ønsker regjeringa og Statsbygg å bygge et nytt stort høyrisikofengsel. Bredtvet har unik bjørkeskog med variert dyreliv. Det er et viktig friområde for folk på Veitvet, Kalbakken, Sletteløkka og Rødtvet – og brukes flittig av folk i alle aldersgrupper.

Foto: Norunn Helen Farstad

Det er store sosiale helseforskjeller mellom øst og vest. Kommunens folkehelseplan sier at «forskjeller i oppvekstvilkår og levekår i Oslo skal reduseres». Boligområder som legger til rette for fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på aktivitetsnivået. Det har i flere år vært en omfattende innsats for å bedre bomiljøene i Groruddalen gjennom Groruddalssatsingen.

Å bygge Norges største fengsel i et kjærkomment friområde vil være i direkte strid med Groruddalssatsingens målsettinger. Å forverre levekårene her ved å fjerne skog i bytte mot store bygg er det motsatte av det vi trenger.

Innbyggerne i området og et enstemmig bydelsutvalg i Bydel Bjerke er imot at det bygges fengsel i dette området. Rødt Oslos årsmøte 2021 er også imot at det bygges et nytt fengsel i dette området, byens grønne lunger må bevares! Stopper vi denne nedbyggingen blir det også lettere å stoppe andre angrep på grøntområder i resten av byen vår.

Rødt er for at dagens fengsel på Grønland pusses opp, eller at det til erstatning bygges et annet høyrisikofengsel i byen. Det er viktig for fengselets ansatte, innsatte og de innsattes pårørende at fengslet er nært kollektivnettet og der folk bor.