– Nå må bydelene styrkes, ikke få nok et kutt

Pressemelding fra Rødt om Oslobudsjettet: – Eiendomsskatten har tilført kommunen betydelig mer penger enn forventet. Nå må byrådet bruke det økte handlingsrommet på felles velferd.

RØDT OSLOS GRUPPELEDER: Eivor Evenrud. Foto: Christopher Neumann Ruud.

– For budsjettet 2018 foreslår byrådet et rammekutt til bydelene på 36 millioner kroner. Dette kommer på toppen av kutt som har foregått i en rekke år under høyresiden. Denne kuttpolitikken fører til mindre penger til barnehager, barnevern og fritidsklubber i bydelene. Bydelene har gått på sparebluss i en årrekke. Det går ut over viktige velferdstilbud til befolkningen, og særlig ut over det forebyggende arbeidet. Rødt kommer til å kreve at kuttet fjernes, og at bydelsbudsjettene økes, sier gruppeleder Eivor Evenrud.

– For budsjettet 2017 fikk Rødt gjennomslag for 50 millioner til kommunale boliger og boligsosiale tiltak. Til budsjettet 2018 er denne potten fjernet. De kommunale boligene har over en årrekke blitt neglisjert og oppbyggingen av gode sosiale tiltak tar tid. Rødt stiller seg undrende til hvorfor byrådet kutter i denne viktige potten og vil arbeidet for at vedtaket blir reversert. Selv om kommunens krav om utbytte fra de kommunale boligene har blitt redusert med 50 millioner fra Boligbygg KF for 2018 og 2019 er utbyttekravet fortsatt alt for høyt (359,5 millioner).

Dette er viktige prioriteringer for Rødt i budsjettforhadlingene:

  • Arbeide for bedre forebyggende arbeid for ungdom. Det må være minst en åpen fritidsklubb i hver bydel hver dag. Ungdom trenger møteplasser.
  • Skolene må få midler til å ansette faste miljøarbeidere som kan bidra til å sikre et godt skolemiljø.
  • Redusere den omfattende konsulentbruken, i blant annet Plan- og bygningsetaten.
  • Reversere kuttene til blant annet Kirkens bymisjon (kuttes på 500.000 under prosjektet Lønn som fortjent) og Frelsesarmeen (Prosjektet Fyrhuset får et kutt på 1 million og prosjektet Jobben får et kutt på over 5 millioner).
  • Sikre at leieboerne har støtte i ryggen i møtet med utleiere, inkludert Oslo kommune. Vi vil derfor reversere kuttet til leieboerforeningen som får kuttet driftstøtte med 850.000.
  • Støtte de funksjonshemmedes egne organisasjoner. Vi vil blant annet arbeide for at Oslo Døveforening får støtte fra kommunen, i motsetning til byrådet som går inn for å kutte hele støtten.
  • Sikre en fortsatt sterk satsning på boligsosialt arbeid i kommunale gårder.

For flere kommentarer kontakt:

Eivor Evenrud

Leder av Rødt Oslos bystyregruppe - Tlf: 924 85851

Mikkel Øgrim Haugen

Leder av Rødt Oslo - Tlf: 951 71 697