Møt kandidatene: Stig Berntsen

I ukene framover vil vi la dere bli bedre kjent med toppkandidatene til Rødt Oslo og noen av sakene de mener det er viktig å fronte i bystyret. Denne uka har turen kommet til Stig Berntsen, vår niendekandidat.

Stig Bertnsen | Foto: Eivind Volder Rutle

Hvilken bydel representerer du/kommer du fra?
Jeg bor på Vålerenga, men er opprinnelig fra Porsgrunn. Jeg er medlem i et faglig lag som heter Rødt Oslo kommune.

Hvor gammel er du?
Jeg har visst rukket å bli 43 år, uten at jeg helt skjønner hvordan det har gått til.

Hva driver du med til daglig?
Jeg er hjelpepleier og ansatt på Kommunal Akutt Døgnenhet som ligger på Aker sjukehus. For tida er jeg frikjøpt som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Helseetaten og som faglig sekretær i Fagforbundet Helse, sosial og velferd.

Har du tidligere erfaring med lokalpolitikk i enten bydel eller kommune?
Jeg var en kort stund møtende vara til Fylkestinget for RV i Telemark på midten av 90-tallet. Ellers er mine erfaringer med Oslo kommune først og fremst som arbeidstaker og tillitsvalgt. Hvilken urimelig kjempe Oslo kommune kan være fikk jeg erfare da Sykehjemsetaten forsøkte, med hjelp av falske anklager, å sparke meg fra jobben på Lindeberg Omsorgssenter i det som i media blei hetende Lindebergsaken. Det ligger endel folk i grøfta etter å ha blitt utsatt for skandaløs behandling av Oslo kommune.

Hva er dine hjertesaker?
Mesteparten av tida mi går med til å organisere arbeidsfolk til kamp for egne rettigheter. Ingenting er vakrere enn når vanlige folk går sammen og krever sine rettigheter. Det er det politikk handler om for meg. Da er antirasisme også helt avgjørende. Så lenge vanlige folk sparker nedover i stedet for å slå oppover, vil direktørene sitte trygt.

Jeg er også veldig opptatt av internasjonal solidaritet. I fjor var jeg i Palestina og besøkte fagforeningsfolk som kjemper for faglige rettigheter under israelsk okkupasjon. Jeg vil aldri glemme de flotte, tøffe menneskene som slåss under helt ubeskrivelige forhold.

I Oslo kommune brenner jeg for rettighetene til både ansatte og brukere av kommunale tjenester. Å få sparka ut velferdsprofitørene og drive i egen regi er avgjørende. Samtidig skjer det også mye dritt i kommunal regi som må ryddes opp i.

Kampen mot fattigdom er også en hjertesak. Det må bli slutt på det offentliges plaging av de som ikke klarer å stå i arbeid. Det er en villet politikk som ødelegger mennesker.

I bystyret må Rødt benytte enhver anledning til å gi vanlige folk makt på bekostning av pengemakta.

Hvis du blei statsminister i morra, hva er det første du ville gjort?
Jeg ville fratatt overklassen muligheten til å kunne leve av vanlige folks arbeid. Det krever nok helt andre ting enn en statsministerpost. Spørsmålet om ministerposter er i det hele tatt en avsporing. Det som gjelder er å organisere folk til kamp for sine interesser. Det er det som forandrer verden.

Du jobba aktivt sammen med de ansatte i Waxing Palace for å få på plass tariffavtale – hvorfor er dette en så viktig seier?
I skjønnhetsbransjen er det mange useriøse arbeidsgivere som utnytter det som i all hovedsak er unge kvinnelige arbeidstakere. Tariffavtaler gir arbeidstakerne grunnleggende rettigheter og bedre lønns- og arbeidsvilkår. Uten tariffavtaler står arbeidstakerne maktesløse overfor arbeidsgivere som er mest opptatt av profitt.

Hvordan vil Rødt jobbe for å få på plass flere tariffavtaler i alle sektorer gjennom bystyret?
Vi må kreve at Oslo kommune setter krav om tariffavtale ved alle innkjøp av varer og tjenester. Folk i Rødt må sjølsagt stille opp der arbeidsfolk streiker for tariffavtaler. Jeg så mange kjente som stilte opp i streiken på Godt Brød i Nydalen. Det var flott!

På hvilke punkter mener du Oslo kommune har forbedringspotensiale som arbeidsgiver og hvordan vil Rødt jobbe med dette i bystyret?
På absolutt alle punkter. La meg ta noen få eksempler:
- Oslo kommune har mange ansatte i stillingsbrøker som det ikke går an å leve av. Vi må slåss for at heltid blir en rettighet for alle ansatte i Oslo kommune. Da må vikarbyråer og private tjenesteleverandører sparkes ut. Sjukefravær må dekkes opp av fast ansatte i en kommunal vikarpool. I dag sitter byrådet og ser på at kommunale reinholdere har stillinger på 40 % som følge av at øvrig reinhold er satt ut til private. Vi kan ikke akseptere at Oslo kommune tilbyr arbeidsfolk stillingsbrøker som det ikke er mulig å leve av.
- Høytlønna ledere i kommunen slipper unna med forhold som folk på gølvet får sparken for. Det må bli slutt på fredninga av direktørsjiktet.
- Oslo kommune bør forplikte seg til at alle lønnsforhandlinger skal foregå i forhandlinger hvor fagbevegelsen har streikerett. Dette må bety slutten på lokale lønnsforhandlinger hvor arbeidstakersida ikke har noen reell makt.
- Hele HR-instituttet oppfatter jeg som en avansert form for fagforeningsknusing. Det bør avvikles til fordel for personalkontor.

Hva er de viktigste sakene for arbeidsfolk i Oslo per nå sånn du ser det?
I går vant Fellesforbundet og de ansatte på Godt Brød i Nydalen streiken for tariffavtale. Det er vel verdt å feire. Å øke organisasjonsgraden og reise krav om tariffavtaler er utrolig viktig.

Overordna så er det alltid kampen mot kapitalkreftene og det å bygge opp en kampvillig fagbevegelse. Dessverre bærer i dag mesteparten av fagbevegelsen mer preg av å være et saksbehandlingsinstitutt enn en kamporganisasjon. Makta i fagbevegelsen må flyttes fra toppledelsen og tilbake til medlemmene.

Hvilke erfaringer vil du ta med deg inn i arbeidet opp mot bystyret fra mange år som tillitsvalgt i fagbevegelsen?
Det viktigste jeg kan ta med meg inn i bystyresalen er virkeligheten til underordna ansatte og pasienter ved byens institusjoner. Den skiller seg drastisk fra hvordan den blir presentert fra byråd og toppolitikere.

Helt til slutt - kan du fortelle en funfact om deg sjøl?
Jeg har sunget sammen med Vidar Lønn Arnesen på torget i Horten. Jeg får skynde meg å tilføye at det er 35 år sia!