Møt kandidatene: Rameen Sheikh

I ukene framover vil vi la dere bli bedre kjent med toppkandidatene til Rødt Oslo og noen av sakene de mener det er viktig å fronte i bystyret. Denne uka har turen kommet til Rameen Sheikh, vår sjettekandidat.

Rameen Sheikh | Foto: Eivind Volder Rutle

Hvilken bydel representerer du?
Jeg kommer fra Søndre Nordstrand, nærmere bestemt Holmlia. Verdens fineste plass!

Hvor gammel er du?
Jeg er 21 år gammel.

Hva driver du med til daglig?
Akkurat nå jobber jeg som medlemsoppfølger i Yrkestrafikkforbundet, i tillegg til er jeg nestleder og internasjonalt ansvarlig i Rød Ungdom. Ellers er jeg også i et studieløp på UiO hvor jeg tar tverrfaglige kjønnsstudier med fagfordypning i kriminologi, men for tiden har jeg permisjon fra studiene og starter opp igjen fra neste år.

Har du tidligere erfaring med lokalpolitikk i enten bydel eller kommune?
Jeg har litt erfaring fra bydelspolitikk i Søndre Nordstrand hvor jeg er vara. Det jeg har vært med på og fått med meg så langt har vært veldig lærerikt!

Hva er dine hjertesaker?
Mine hjertesaker er feminisme, antirasisme og internasjonal solidaritet.

Hvis du blei statsminister i morra, hva er det første du ville gjort?
Jeg ville gått inn for økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel.

Hvorfor er fritidsklubber rundt om i byen så viktig for Rødt Oslo?
Fordi det gir et gratis lavterskeltilbud til unge i byen, slik at de har et sted å være, henge sammen og dyrke sine interesser. Det er veldig viktig å ha trygge omgivelser og steder å være under oppveksten. Det blir for dumt å klage på ungdommer som «henger på hjørnet» når man samtidig legger ned fritidsklubber i nærmiljøet til de samme ungdommene.

Hva er de 3 viktigste tiltaka Rødt i bystyret kan innføre for barn og unge i Oslo?
- En fritidsklubb per ungdomsskole i alle bydeler
- Gratis kulturtilbud
- Leksefri skole

Hvordan opplever unge i Oslo rasismen på kroppen?
Det er på mange forskjellige måter, noen former for rasisme er subtile og mindre håndfaste, mens andre former for rasisme er mer tydelig. F.eks. at ungdom med ikke etnisk norske navn har vanskeligheter for å få jobb, at ungdom (og da særlig gutter) som ikke er etnisk norske har større sannsynlighet for å bli stoppa og sjekka av politiet. Dette har det jo vært flere tilfeller av i særlig Groruddalen. I tillegg må ungdom med minoritetsbakgrunn ofte gjøre en ekstra innsats på skolen og andre arenaer for å vise at de er minst like flinke og «gode» som de etnisk norske elevene.

Hvilke grep bør tas for å hindre at det blir mer rasisme i Oslo?
Dette må skje på premissene til de som opplever rasismen på kroppen, og derfor mener jeg det må gis økt offentlig støtte til organisasjoner som jobber mot rasisme. Det finnes også ungdomsorganisasjoner som jobber mot rasisme, blant annet Agenda X. I tillegg må lovverket mot hatytringer og hatkriminalitet håndheves bedre, og her er det heldigvis i ferd med å skje ting!

Helt til slutt – kan du fortelle en funfact om deg sjøl?
Jeg har samlet på såper og duftlys siden jeg var 5 år gammel.