Møt kandidatene: Markus Hansen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på Rødt Oslo sin stortingsliste. Markus Hansen står på 10. plass og er leder av Heismontørenes Fagforening og faglig leder av Rødt.

Navn: Markus Hansen

Alder: 33

Hva gjør du til daglig? Fagforeningsarbeid

Hva fikk deg interessert i politikk? fagforeningsarbeid

Hvilke sak brenner du for? Fagforeningsarbeid

Hvilke saker tror du blir viktige i årets valgkamp? Korona og sysselsetting

Hvilke saker ønsker du skal bli viktige i årets valgkamp? Hvordan arbeidsfolk skal få sin rettmessige del av kaka.

Hvis Rødt fikk gjennomslag for en sak hva skulle det være? Utmelding av EØS

Hva er ditt beste råd til alle som er lei av pandemi, restriksjoner og nedstigning?

Organiser deg og gjør en forskjell der klassekampen er hardest – i arbeidslivet.