Møt kandidatene: Mari Rise Knutsen

I ukene framover vil vi la dere bli bedre kjent med toppkandidatene på Rødt Oslo sin stortingsliste. Først ut er Mari Rise Knutsen. Hun står på 7. plass på stortingslista, bor i bydel Grorud og jobber som barnehagelærer.

Navn: Mari Rise Knutsen
Alder: 46 år

Hva gjør du til daglig?

Jeg er barnehagelærer og har jobba i barnehage siden 90-tallet. Siden jeg er folkevalgt og gruppeleder for Rødt i Grorud bydelsutvalg, blir det også en god del politisk arbeid i hverdagen.


Hva fikk deg interessert i politikk?

Mitt politiske engasjement våkna under EU-kampen i 1994. Jeg vokste opp på et småbruk i Trøndelag, så lokaldemokrati, distrikts- og landbrukspolitikk var utgangspunktet. Det var først i forkant av Stortingsvalget i 2009 at jeg meldte meg inn i Rødt. Jeg ville gjerne bidra til en ny og mer radikal politisk kurs. Det var i hovedsak barnehage- og skolepolitikk som opptok meg den gang.

Hvilke saker brenner du for?

Jeg brenner for barn og unges oppvekstsvilkår, barnehage- og skolepolitikk, for inkludering, mot rasisme, og et godt liv i distriktene.

Hvilke saker tror du blir viktige i årets valgkamp?

Jeg tror klasseforskjellene i samfunnet, som har blitt forsterka under koronapandemien, blir en viktig sak.

Hvilke saker ønsker du skal bli viktige i årets valgkamp?

Jeg håper at klima og miljø, barn og unges oppvekstsvilkår og psykisk helse blir viktig.

Hvis Rødt fikk gjennomslag for en sak, hva skulle det være?

Bedre bemanningsnorm i barnehagene!


Hva er ditt beste råd til alle som er lei av pandemi, restriksjoner og nedstengning?

Jeg er altså så drittlei av pandemi og restriksjoner sjøl at jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Men det hjelper litt å gå tur og betrakte endringer i naturen. Også hjelper det faktisk en god del å jobbe med små mennesker, for de lar seg ikke merke av restriksjonene, de deler ut varme klemmer uansett.