Møt kandidatene: Maren Rismyhr

I ukene framover vil vi la dere bli bedre kjent med toppkandidatene til Rødt Oslo og noen av sakene de mener det er viktig å fronte i bystyret. Førstekvinne ut er Maren Rismyhr som er vår andrekandidat.

Maren Rismyhr | Foto: Eivind Volder Rutle

Hvilken bydel representerer du/kommer du fra?
Grorud bydel.

Hvor gammel er du?
71 år.

Hva driver du med til daglig?
Som pensjonist fylles tida raskt, mest av alt med Rødt-relatert politisk arbeid som aktivist og lokalpolitiker.

Har du tidligere erfaring med lokalpolitikk i enten bydel eller kommune?Jeg er inne i min tredje periode som Rødts representant i Grorud bydelsutvalg. Har tidligere vært vara i Oslo bystyre.

Hva er din(e) hjertesak(er)?
Slik samfunnet i dag styres, dømmes mange til et liv i fattigdom. Mange barn og unge fratas muligheter for å trygge og gode liv. Når markedet får styre boligprisene, blir det for mange uoppnåelig å få seg egnet bolig. Dette skjer mens de rike blir stadig rikere, og de som har makta i samfunnet lever på god avstand fra virkeligheten til alle som sliter med å få det til å gå rundt. De økende klasseskillene som gjør livet vanskelig for stadig flere, provoserer meg. Jeg vil slåss for politiske løsninger som kan gjøre livet litt lettere for de som rammes hardest. Alt fra det å fjerne Oslo kommunes nåværende markedsleie på kommunale boliger til det å gi frokosttilbud på skolen slik at ingen behøver å sitte sulten gjennom skoledagen.

Hvis du blei statsminister i morra, hva er det første du ville gjort eller endra på?
Et absurd spørsmål for meg som Rødt-medlem i et kapitalistisk Norge. Regner med at Rødt holder seg langt unna regjeringsmakt til et flertall i folket er klar for annen samfunnsstyring.

Hvilke forventninger har du til utfallet av regjeringsforhandlingene? Er det noen grunn til å være optimistisk i det hele tatt?
Jeg har ingen forventninger, men håper at FrP får minst mulig gjennomslag.

Det har vært mye ståhei rundt Solberg og KrF’s abortflørt. Hva mener Rødt/du om dette?
Jeg har bare forakt til overs for politikere som bruker abortloven som forhandlingskort å få mer makt. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp må være ukrenkelig, og dette forsøket fra Solberg på å sette selvbestemmelsen i spill ble heldigvis møtt med massive protester. Men kvinnens rett til selv å bestemme begrenses i dag til utgangen av tolvte svangerskapsuke. Det er uforståelig for meg at en nemnd skal avgjøre etter tolvte uke. Rødt har programfestet å utvide retten til selvbestemt abort til utgangen av attende svangerskapsuke.

Hvordan vil Rødt sikre fødende kvinner og barselkvinner trygg og god omsorg?
Rødt vil arbeide for at fødende skal ha rett til å bli på barselavdeling til ammingen har kommet i gang. I bydelene er helsestasjonen viktig for oppfølging under graviditet og etter fødsel. Helsestasjonen skal også gi tilgang til prevensjon og informasjon om seksuell helse. I dag har ikke bydelene økonomi til å ansette nok helsesøstre og jordmødre til å dekke behovet. I bystyret jobber Rødt for å øke bydelsbudsjettene.

Du er kjent for mange som superaktivist for Ullevål og Aker sykehus. Hvorfor er dette en så viktig sak for deg?
Først og fremst har Aker sykehus vært viktig for meg. Dette var hele Groruddalens sykehus – et veldrevet og anerkjent sykehus som befolkningen i generasjoner har hatt et sterkt og godt forhold til. Helseforetaksreformen bryr seg ikke om slikt. Der er det bunnlinja som teller. Helsebyråkratene vedtok å legge ned Aker, folk i Groruddalen mista sykehuset sitt. I dag vet vi knapt hvilket sykehus vi havner på om vi blir akutt syke. Nå vil helsebyråkratene bygge nytt sykehus på Aker og Gaustad og legge ned Ullevål. Mange tror at det bygges på Aker for at Groruddalen skal få tilbake lokalsykehuset sitt, men helsebyråkratene vil ha halve Ullevål dit. For meg framstår dette som galskap, men slik kan det gå, når bunnlinja settes foran pasientenes behov for sykehus. Derfor er jeg blitt en av aktivistene som kjemper mot nedlegging av Ullevål og for å få Aker tilbake som hele Groruddalens lokalsykehus.