Medlemsmøte om kommuneplanen

Rødt Oslo ønsker velkommen til medlemsmøte torsdag 18. januar om kommuneplanen for Oslo.

Rødt Oslo ønsker velkommen til medlemsmøte torsdag 18. januar om kommuneplanen for Oslo. I kommuneplanen legger man en strategi for både samfunnsmessig utvikling og hvor og hvordan byen skal bygges i framtida. I Oslo bystyre er Rødt på vippen mellom byrådet og de borgerlige i flere av spørsmålene om behandles i kommuneplanen, og er nå i dialog med byrådet om hva som bør stå i en ny kommuneplan. Derfor inviterer Rødt Oslo alle medlemmer til å komme med innspill til hvordan byen vår burde se ut.

Hva er kommuneplanen?

I april ble Kommuneplan for Oslo lagt ut på høring. Det kom inn over 1000 høringsinnspill og disse behandles i byrådet før planen kommer til behandling i bystyret. Det som skal behandles nå er en samfunnsdel med byutviklingsstrategi. En kommuneplan består også av en arealdel, som vil bli laget basert på byutviklingsstrategien etter at den er vedtatt av bystyret. Planen fikk mye oppmerksomhet, blant annet fordi alle innbyggere fikk sms om at den var lagt ut. Samfunnsdelen som blant annet sier noe om hvordan utviklinga skal være fram mot 2040 på temaer som arbeidsliv, samferdsel, helsetilbud, visjoner for skolen ble lite debattert. Byutviklingsstrategien skisserer hvor man skal bygge boliger, næring og infrastruktur i samme periode. Og fikk mest oppmerksomhet. Særlig var det fokus på planer om å fortette i noen av småhusområdene sentralt vest i Oslo, slik som Smestad og Montebello, men planen har også store konsekvenser for resten av byen.

Hva mener Rødt Oslo?

Rødt Oslo har levert en omfattende høringsuttalelse. Som kommuneplanen tar den opp mange ulike temaer. Vi skisserer hvordan vi mener vi skal få sosial boligbygging, at man ikke lenger kan tillate å bygge så trangt og tett som man ser f.eks i Nydalen og Ensjø, at utbyggernes profitt ikke må styre byutviklinga, og at det må være en balanse mellom nye boliger i øst og vest. Til samfunnsdelen har vi blant annet tatt opp at kommunen må bidra til å løse problemene vi finner i forskjells-Oslo, og hva vi mener at er viktig for framtidas arbeidsliv. Denne høringsuttalelsen vår ligger til grunn for dialog med byrådet.

Viktige temaer som skal tas opp på medlemsmøtet:

  • Hvordan kan kommuneplanene bidra til å redusere forskjellene i Oslo?
  • Hvordan sikrer vi gode bomiljøer i hele Oslo?
  • Hvordan få en mer balansert fortetting mellom øst og vest?
  • Hvordan skal innbyggerne får mer makt over byutviklinga?

Klikk her for å lese høringsutkastet til kommuneplan

Klikk her for å lese høringsuttalelsen til Rødt Oslo

Hva: Medlemsmøte om kommuneplanen

Hvor: Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1 på Tøyen

Når: Torsdag 18. januar kl 18:00

Arr: Rødt Oslo

Klikk her for arrangementet på Facebook