Marie Sneve Martinussen på Internasjonalen 3. september

Marie kommer til Internasjonalen 3. september for å snakke om hvorfor profittfri velferd er best for alle andre enn de kommersielle eierne, rettferdig miljøpolitikk, og klassekamp i 2023.

Skal kvinnene som jobber i velferden få dårligere lønn og pensjon, bare fordi Høyre og Frp er blinde for alt annet enn privatisering? Skal de som har god råd slippe unna klimapolitikken, eller skal vi ha en god og rettferdig miljøpolitikk, hvor de som har mest og forurenser mest betaler? Og når prisene øker for oss alle, hvorfor sitter da kapitaleierne igjen med store overskudd, samtidig som folk flest ikke har økonomisk trygghet?

Rødt inviterer på internasjonalen søndag 3. september. Marie Sneve Martinussen snakker om hvorfor profittfri velferd er best for alle andre enn de kommersielle eierne, rettferdig miljøpolitikk og klassekamp i 2023.

Dørene åpner 16.30. Marie Sneve Martinussen går på scenen kl. 17.00

Arrangementet er gratis og strømmes på Facebook.