Manglerudhjemmet rekommunaliseres!

Rødt Oslo kunne ikke akseptere byrådets plan om å la velferdsprofitøren Unicare fortsette driften av Manglerudhjemmet. Nå er det avgjort: Manglerudhjemmet rekommunaliseres i 2020!

Faksimile fra Dagsavisen 23.10.2018

Manglerudhjemmet er et sjukehjem i Østensjø bydel, som har vært drevet av den private aktøren Unicare i flere år. Unicare er et av Norges største private helseforetak, og har i følge Klassekampen hatt kjempeprofitt på omsorg de siste ti åra.

Å stanse velferdsprofitører som Unicare, og å ta sjukehjem og andre viktige tjenester tilbake i offentlig regi er en viktig kampsak for Rødt Oslo. Penger som bevilges til velferd skal gå til nettopp det: gode tjenester til innbyggerne. I tillegg skal de ansatte sikres gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Nettopp derfor står det følgende i samarbeidsavtalen Rødt har med byrådspartiene:

2 b: Disse partiene er enige om at kommunens velferdstjenester ikke skal privatiseres eller konkurranseutsettes.

2 e: Disse partier er enige om ikke å legge ut driften av sykehjem på nytt anbud for kommersielle aktører når eksisterende kontrakter utløper.

3 d: Byrådet konsulterer partiet Rødt før viktige saker fremmes av byrådet på områder som er omtalt i denne avtalen.

For en drøy måned siden kom det fram at byrådet i Oslo ved byråd Tone Tellevik Dahl forlenga avtalen med Unicare om drift av Manglerudhjemmet. Dette blei gjort uten at Rødt Oslo blei informert, noe som er et brudd på samarbeidsavtalen vår. De ansatte på Manglerudhjemmet raste over videre Unicare-drift, forståelig nok, ettersom de i likhet med Rødt Oslo forventa at sjukehjemmet skulle rekommunaliseres.

Byrådet ønska i utgangspunktet at opsjonsavtalen med Unicare skulle utløses for to nye år, fram til 2021. Dette kunne ikke vi i Rødt Oslo aksepetere, og vi er veldig glade for å kunne fortelle at vi har fått byrådet til å snu: Manglerudhjemmet blir rekommunalisert i 2020!

"Vi er blitt enige om at helsebyråd Tone Tellevik Dahl sender et formelt oppdragsbrev fra byrådsavdelingen til sykehjemsetaten (SYE) før påskeferien 2019 om at opsjon på et år til fra 2020 til 2021 ikke vil bli benyttet", sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo. "Oppdragsbrevet sendes våren 2019 slik at vi sikrer oss at SYE igangsetter prosessen med rekommunalisering av Manglerudhjemmet i god tid før valget. Teksten i oppdragsbrevet tas opp med Rødt før det sendes til SYE", fortsetter Mobasheri.

"Helsebyråden har sagt at når Manglerudhjemmet nedlegges, så skal alle ansatte få tilbud om å bli med over og få ansettelse i kommunen i 2021. Dette løftet er helt avgjørende for oss, og vi forventer at det blir innfridd", sier Mobasheri før han avslutter: "Tusen takk til de ansatte og Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo som har stått på i denne saken!"