Lytt til innbyggerne – få fakta på bordet

Rødt lytter til innbyggerne, og går derfor inn for en konsekvensutredning om utviklingsområdene Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, og de prioriterte stasjonsnære områdene Lindeberg og Oppsal, for å få alle fakta på bordet før irreversible endringer er gjennomført.

Høyre- og Venstrebyrådets forslag til kommuneplan ble vedtatt av bystyret i 2015. Da var Rødt det eneste partiet som stemte imot. Det gjorde vi fordi vi mener kommuneplanen la opp til en utbyggerstyrt utbygging i hele byen og særlig i øst. Den avviklet en rekke reguleringsplaner i indre by uten å undersøke konsekvensene og sikret ikke innbyggerne innflytelse. Rødt ønsker en helhetlig og demokratisk byutvikling som ikke styres av utbyggerne, men bestemmes i fellesskap.

BJØRNAR MOXNES: Bystyrerepresentant og Rødt Oslos 1. kandidat ved Stortingsvalget. Foto: André Løyning.

Rødt ønsker en byutvikling til beste for fellesskapet, ikke private utbyggere

Beboere i områder som er utpekt som utviklingsområder i kommuneplanen har vært utsatt for et sterkt press fra oppkjøpere. Rødt foreslår nå i Oslo bystyre at kommunen må lage helhetlige planer for områdene Smestad, Nedre Grefsen, Manglerud/Ryen, Lindeberg og Oppsal, og at det ikke settes i gang nye byggeprosjekter i disse områdene før det er gjennomført konsekvensutredninger.

Dette foreslår Rødt i Oslo bystyre:

  • Full konsekvensutredning for utviklingsområdene Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, og de prioriterte stasjonsnære områdene Lindeberg og Oppsal.
  • Utbygging i utviklingsområder skal basere seg på kommunal planlegging og helhetlig politikk, ikke på utbyggernes behov for mest mulig inntjening.
  • Innbyggerne skal ha reell medvirkningsmulighet.
  • Hele byen skal sees under ett når bystyret behandler revidering av kommuneplanen.

Les mer om saken i Aftenposten: Flertall for å skjerme småhusområder – men det kan likevel bli nedstemt

Last ned: Hvem skal styre utviklingen av Oslo? Rødts høringssvar om kommuneplanen Oslo mot 2040 (pdf).