Kutter utbyttet fra Boligbygg med 100 millioner

Rødt har fått gjennomslag for å øke summen som går til rehabilitering av kommunale boliger, samtidig som Boligbygg skal beholde mer av overskuddet selv. – Oslo kommune har vært landets råeste hushai. Det har vært eiendomsskatt i mange år for de fattigste, men den har hatt et annet navn: Konsernutbytte fra Boligbygg, sier Bjørnar Moxnes.

Nesten 1,9 milliarder kroner er tatt ut i utbytte fra Boligbygg siden 2012. De kommunale boligene i Oslo har et vedlikeholdsetterslep på 3,3 milliarder kroner. Det vil ta 14 år å hente det inn igjen. Det skriver Aftenposten onsdag 27. september.

Mange av leilighetene og bygningene kommunen leier ut til de fattigste i Oslo har forfalt over flere år. En tilstandsrapport fra Boligbygg, som er kommunens selskap for kommunale boliger, viser at vedlikeholdsetterslepet er på 3,3 milliarder kroner. I tillegg er det et stort behov for å rehabilitere boliger og bygninger. Samtidig har Oslo kommune tatt ut store summer i utbytte fra Boligbygg. Fra 2012 til 2016 har selskapet betalt nesten 1,9 milliarder kroner. I årsrapporten for 2016, skriver styret at et «relativt betydelig eieruttak/konsernbidrag» gjør det vanskelig å vedlikeholde boligene.

KUTTER I UTBYTTET: Bjørnar Moxnes og Rødt Oslo har fått gjennomslag for å redusere utbyttet fra de kommunale boligene. Foto: André Løyning.

– Oslo kommune har vært landets råeste hushai. Det har vært eiendomsskatt i mange år for de fattigste, men den har hatt et annet navn: Konsernutbytte fra Boligbygg, sier Bjørnar Moxnes til Aftenposten.

– Så lenge det finnes et etterslep på kommunal boligmasse i Oslo, mener vi utbyttet bør være null inntil det er tatt igjen. Og det er det ikke ennå. Men det er en annen retning nå enn før da etterslepet og forfallet bare ble større, sier Moxnes.

Onsdag legger byrådet frem sitt budsjettforslag for 2018. Der har byrådspartiene Ap, SV og MDG blitt enige med Rødt om å øke summen som går til rehabilitering av leiligheter, samtidig som Boligbygg skal beholde mer av overskuddet selv.

  • I 2018 øker budsjettet for rehabilitering med 40 millioner kroner til 250 millioner kroner.
  • De neste to årene skal konsernbidraget fra Boligbygg kuttes med 100 millioner kroner over to år. Pengene selskapet beholder skal brukes til vedlikehold.

LES MER OM SAKEN :

Aftenposten: Kommunale boliger har forfalt. Samtidig har Oslo kommune tatt ut utbytte fra selskapet som drifter dem