Kampen om Oslobudsjettet

De siste åra har dette blitt et fast høsttegn – vi i Rødt forhandler med byrådet i Oslo om neste års budsjett. Og like sikkert som at det igjen blir glatt å sykle over trikkeskinnene, så prioriterer vi kampen for de svakeste blant oss.

Og en litt mer fornuftig styring av byen vår. Vi har disse hovedsakene:

250 millioner mer til bydelene

Det høres kanskje kjedelig ut, men det er bydelene som har ansvaret for omtrent alt av helse og velferd. Når det ikke settes inn vikar i barnehagen, er det en direkte konsekvens av kuttpolitikken de andre partiene har ført. Når eldre ikke får sykehjemsplass, er det fordi bydelene er pålagt å spare penger. Og når fritidstilbud til ungdom legges ned, er det fordi bydelene ikke har råd.

Rettferdig boligpolitikk

Over 100 stykker ble tvangsutkastet av sin kommunale bolig i fjor. Det er skammelig hvordan Oslo i årevis har behandlet dem som har det vanskelig fra før. Rødt krever at Oslostøtta, som er en reduksjon i husleia, settes til 25% (byrådet har foreslått 8%.)

VI krever også mer ressurser inn i ikke-kommersielle boliger, en tredje boligsektor - byrådets såkalte satsing er langt fra god nok.

Buss i kommunal regi

I stedet for å sette kollektivtilbudet ut på anbud, må Oslo kommune kjøre buss selv. Bedre arbeidsvilkår for sjåførene og større mulighet for Oslo til å endre og tilpasse busstilbudet når det trengs. Vi vil at folk skal benytte kollektiv OG at de som bokstavelig talt holder hjula i gang, skal ha anstendig arbeidsforhold. Og dette blir bra for miljøet også, da fagfolka i Sporveien kan avgjøre hva slags materiell som må byttes ut – ikke anbudsbestemmelser hvert tiende år.

Vi krever i tillegg en rekke økninger på tilskuddene under kunst, kultur, helse og velferdskapitlene.

Når kommunen sjøl ikke klarer gi folk tilbud om akuttovernatting, utdeling av mat eller bare et sted å være, må vi prioritere ideelle og frivillige aktører som har bidratt enormt under krisa vi fortsatt er inne i.

Rødt kommer også til å foreslå mange kutt i byrådets forslag. Det hjelper ikke med flere standarder, skjemaer og direktører, når alle fagfolk som jobber ute på skole, barnehage, AKS, sykehjem eller helsestasjon er enige i hva de trenger: Flere ansatte.

Rødt prioriterer å heve eiendomsskatten i Oslo med 1 promille, samtidig som vi hever bunnfradraget til 4,25 millioner. En slik omfordeling kan gi Oslo alle Rødts krav OG 150 millioner til å ansette flere lærere i grunnskolen. Tenk det!

Et mer rettferdig Oslo er faktisk mulig.

Rødt Oslos bystyregruppe