Kampen om Aker og Ullevål er langt fra over

I dag har Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo og bystyrerepresentant, og Maren Rismyhr, bystyrerepresentant, dette innlegget på trykk i Dagsavisen.

Det er godt å se at den mangeårige folkelige og faglige motstanden mot nedleggelse av Ullevål sjukehus har ført til at Oslo Ap snur. Bedre sent enn aldri. Men vi er likevel usikre på hva Oslo Ap egentlig går inn for.

Hva mener egentlig Oslo Ap?

Slik vi har forstått det så holder de fortsatt på Helse Sør-Østs planer for massiv utbygging på Aker og Gaustad. Oslo Ap vet jo veldig godt at finansieringen av dette voldsomme prosjektet bygger på inntekter fra salg av Ullevål og at all aktivitet som foregår på Ullevål sykehus i dag, skal presses inn både på Aker og Gaustad.

Vi kunne ha tatt forslaget seriøst hvis Oslo Ap sa full stopp på Gaustad, og ja til utbygging av nye sykehusbygg på Ullevål og lokalsjukehus på Aker. Men det gjør de ikke.

Støre må svare på spørsmåla våre

Derfor utfordrer vi Oslo Ap og deres statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, til å svare på tre spørsmål. Kan Oslo Ap og Støre forplikte seg til å stoppe de urealistiske Gaustad-planene? Vil dere stanse partering og nedlegging Ullevål sykehus? Og ikke minst, vil dere gå inn for å sikre at Aker bygges opp igjen så raskt som mulig?

For en ting er hva Oslo Ap vedtar, det andre er hva Arbeiderpartiet sentralt og stortingsgruppa mener. Vi har dessverre fått tydelige signaler på at resten av partiet ikke er villige til å snu. Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, er særlig tydelig og setter bevaring av Ullevål opp mot helseressurser til distriktene. Dette er under lavmål.

Rødt jobber mot nedleggelse av Ullevål

Rødt har et klinkende klart standpunkt: Vi sier nei til smittetårn både på Gaustad og Aker, og vi jobber for å sikre at Aker gjenoppbygges først som lokalsykehus med alle nødvendige akuttfunksjoner og fødeavdeling for de over 140 000 innbyggerne i Groruddalen. Og vi jobber for å stoppe den planlagte nedleggelsen av Ullevål.

Så lenge Oslo Ap og deres statsministerkandidat ikke svarer tydelig på våre tre spørsmål, så blir deres uttalelse dessverre bare symbolpolitikk. Kampen om Aker og Ullevål er langt fra over; det er god grunn til å tro at sykehussaken blir sentral i valgkampen i Oslo.