Rødt Oslo lager nytt program, og vi vil ha dine innspill!

Rødt Oslo skal vedta nytt arbeidprogram på årsmøtet i 2019. Programkomiteen er i gang med jobben sin, og vil gjerne ha innspill fra deg.

Dagens arbeidsprogram finner du her (scroll ned til Rødt Oslos arbeidsprogram 2015-2019). Har du innspill til nytt program, bruker du dette skjemaet eller sender en e-post til oslo@roedt.no.

Programkomiteen består av

 • Marit Halse, bystyregruppa
 • Thomas Nygreen, Oslo-styre
 • Ibrahim Abdirashid Ousman, Nordre Aker
 • Guillaume Durandal, Grünerløkka
 • Ingrid Finkelsen, Rødt Østensjø
 • Victoria Sirnes, Solidaritetslaget
 • Dagny Adriansen, Gamle Oslo
 • Lauto (Luis) Spinoza, Gamle Oslo
 • Mikkel Øgrim Haugen, Bjerke
 • Inger Ljøstad, Alna/Stovner
 • Linnéa Schmedlin, Grünerløkka
 • Bjørn Tore Egeberg, Arbeiderlaget
 • Trude Koksvik Nilsen (sekretær for komiteen)
 • Vilde Aubell (Leder av Oslo Rød Ungdom)

Programkomiteens mandat er å utarbeide et forslag til politisk program for Rødt Oslo i perioden 2019-2023. Programkomiteen skal lage et utkast til politisk program 15. oktober 2018 for å sørge for at hele organisasjonen involveres tidlig, og for å lage en ryddig og oversiktlig prosess for partiets medlemmer fram mot årsmøtet i 2019. Komiteen skal samle innspill fra lokallag, medlemmer og andre aktuelle aktører og ved dette skape politisk debatt og forankring blant medlemmene. Rødt Oslos organisasjonssekretær vil være sekretær for komiteen.