Innkalling til årsmøte i Rødt Oslo 17. og 18. mars

Styret i Rødt Oslo ønsker velkommen til fylkesårsmøte 17. og 18. mars. Her finner du første innkalling.

Når: 17. - 18. mars

Hvor: Popsenteret, Trondheimsveien 2

Styret i Rødt Oslo ønsker velkommen til fylkesårsmøte 17. og 18. mars. Alle medlemmer i Rødt Oslo og Oslo Rød Ungdom har rett til å møte med tale- og forslagsrett. Bare valgte delegater fra lagene og fra Oslo Rød Ungdom har stemmerett. Delegatene fra Rødt og Rød Ungdom må ha betalt medlemskontingenten før årsmøtet starter.

I denne innkallinga finner du:

 • Styrets forslag til delegatnøkkel
 • Styrets forslag til saksliste
 • Styrets orientering om uttalelser
 • Oversikt over valgkomiteen
 • Styrets innstilling til nominasjonskomité
 • Oversikt over frister fram mot årsmøtet
 • Oversikt over sittende styre i Rødt Oslo

Delegatnøkkel

Lagene velger delegater ut fra nøkkelen nedenfor, som er fastsatt av fylkesstyret. Lag kan anke delegatnøkkelen inn for Rødt sentralt innen 2. februar. Frist for å melde fra om delegater til oslo@roedt.no er 21. februar.

Styrets forslag til delegatnøkkel

 • Lag med under 20 medlemmer: 1 delegat+ observatør med tale og forslagsrett.
 • Lag med 21-49 medlemmer: 2 delegater
 • Lag med 50-79 medlemmer: 3 delegater
 • Lag med 80-109 medlemmer: 4 delegater
 • Lag med 110-190 medlemmer: 5 delegater
 • Lag med over 190 medlemmer: 6 delegater

Oslo Rød Ungdom har rett til delegater, som alle må være medlem av Rødt.

For å kunne velges som delegat fra ditt lokallag må du ha betalt kontingent. Alle nye medlemmer må ha betalt kontingenten minst tre uker før årsmøte for å kunne bli delegat. Dette er regulert i de sentrale vedtektene § 2-3. Er du usikker på om du har betalt kontingenten, kan du sjekke hos medlemssekretær Jokke Fjeldstad: jokke@roedt.no.

Styrets forslag til saksliste

1. Konstituering.

3. Årsmelding.

4. Revidert regnskap.

5. Bystyregruppas regnskap.

6. Vedtekter.

7. Handlingsplan.

8. Budsjett.

9. Innkomne forslag.

10. Uttalelser.

11. Valg av styre, revisorer, nominasjonskomite og valgkomité.

12. Organisering av lag og medlemmer i Rødt Oslo.

Uttalelser

Uttalelser årsmøtets måte å formidle saker og standpunkt til omverdenen. Det er to kategorier av uttalelser: interne og eksterne. Interne uttalelser retter seg mot vår egen organisasjon og eksterne retter seg til organisasjoner, personer og media utenfor partiet. Uttalelser kan brukes til å utvikle egen politikk, eller å klargjøre eksisterende politikk.

Styret i Rødt Oslo ønsker å melde følgende uttalelser:

a) Ekstern uttalelse om bomringer og rushtidsavgift.

b) Ekstern uttalelse om seksuell trakassering og #metoo-kampanjen.

Valgkomiteen

Frem til årsmøtet skal valgkomiteen innstille på nytt styre i Rødt Oslo. Dersom ditt lokallag eller enkeltmedlemmer i laget har forslag eller synspunkter dere vil gi til komiteen, kan dere kontakte valgkomiteens medlemmer:

 • Ali Mirahmadi: mirahmadi321@gmail.com
 • Per Medby: per.medby@gmail.com
 • Marit Halse: marit.halse@oslobystyre.no

Vi oppfordrer de som ønsker å stille til valg om å ta kontakt med valgkomiteen så snart som mulig.

Nominasjonskomiteen

Styret i Rødt Oslo innstiller på at det velges en egen nominasjonskomité på årsmøtet. Denne komiteen vil innstille på en valgliste for kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Dersom du ønsker å sitte i nominasjonskomiteen kan du ta kontakt med Mikkkel Øgrim Haugen: mikkel@roedt.no eller Jorunn Folkvord: jfolkvord@gmail.com.

Frister fram mot årsmøtet

 • Fredag 16. februar: Frist for å melde forslag til saksliste.
 • Fredag 16. februar: Frist for å stille forslag til vedtektene.
 • Fredag 16. februar: Frist for å innlevere forslag som skal sendes ut med andreinnkallinga.
 • Onsdag 21. februar: Frist for å komme med forslag til sak 9 Innkomneforslag.
 • Onsdag 21. februar: Frist for å melde inn delegater.
 • Fredag 23. februar: Styret sender ut 2. innkalling elektronisk til lagene og valgte delegater.
 • Søndag 11. mars kl 12. Frist for å stille helhetlige forslag til uttalelser (det betyr at endringsforslag kan komme senere).
 • Torsdag 15. mars kl 12.00: Frist for å levere inn forslag som skal trykkes til møtet.

Sittende styre i Rødt Oslo

 • Mikkel Øgrim Haugen, leder
 • Siavash Mobasheri, nestleder
 • Thommas Nygreen, kasserer
 • Jorunn Folkvord, faglig ansvarlig
 • Helle Borgen, kvinnepolitisk ansvarlig
 • Hernan Rojas, minoritetspolitisk ansvarlig
 • Monika Ustad, antirasistisk ansvarlig
 • Anka Ødegaardshaugen, styremedlem
 • Nina Reim, styremedlem
 • Ole Mjelstad, styremedlem

Varaliste

 • Selma Schöttker
 • Raquel Ellingsen
 • Trude Koksvik Nilsen

1. innkalling til Rødt Oslos årsmøte 2018

Vil du skrive ut innkallingen? Klikk her for å laste ned pdf-fil.