Ingen talerstol til fascister og nazister!

Denne uttalelsen blei vedtatt på Rødt Oslos årsmøte 13. og 14. februar 2021.

Det er i år 20 år siden Benjamin Hermansen ble drept av nazister. Det er snart 10 år siden terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya og knapt halvannet år siden terrorangrepet mot moskeen i Bærum. Noen av disse hendelsene førte til at titusenvis av mennesker tok til gatene for å vise solidaritet med ofrene og avsky mot hatefull ideologi. Men etter terroren 22. juli 201 var det flere som mente at det trengtes et annet slags oppgjør med ytre høyre og Frp enn et rosetog.

I de seinere åra har det vært flere som har kommet med en kritikk av det manglende oppgjøret med det høyreekstreme tankegodset som førte til disse hendelsene.
På trettitallet mente liberalere at fascismen kunne stoppes gjennom fri debatt. Men nå, som da, må sosialister organisere motstand samtidig som vi argumenterer for prinsippet: «ingen talerstol til fascister». Deres mål er ikke «å vinne debatten», men å bli akseptert som en normal politisk fraksjon. Derfor må vi, som politisk parti, si nei til å gi dem talerstol og å diskutere med dem.


Vår strategi må være å mobilisere hele arbeiderklassen, sosialdemokrater, fagforeninger, trossamfunn, sosiale bevegelser og revolusjonære sosialister når de ønsker å ytre seg. På den måten kan vi konfrontere dem overalt hvor de prøver å vise seg og vi kan stoppe deres arrangementer og overdøve dem. Gjennom massemobilisering og konfrontasjon kan vi bidra til å øke interne spenninger og slå splid mellom «den harde kjernen» og de som «bare» sympatiserer med nazistisk og fascistisk budskap. Nazister og fascister må isoleres og marginaliseres!

Rasisme, antisemittisme og islamofobi har vokst i mange land, ikke minst med Trumps hat og støtte til fascister. Derfor er det viktig å tilslutte seg det internasjonale initiativet 20. mars, protest for a #worldagainstracism, markering av FN-dagen og mot rasisme.

Rødt Oslo vil ta initiativ til en digital markering der folk i hele landet kan vise sin avstand til rasisme og nynazisme samt vise solidaritet med minoriteter og flyktninger.

Rødt Oslo vil raskt etter årsmøtet kontakte organisasjoner og andre partier for samarbeid om en slik markering. Minoritetsorganisasjoner og fagbevegelse er særlig viktige å få med. Men ikke minst aktivister som Oslo mot Rasisme