Ingen skjenking med sosial dumping

I dag skriver bystyrerepresentantene Maren Rismyhr og Ylva Holm Torsteinson i Dagsavisen om arbeidet vårt for å sørge for akseptable forhold for ansatte på byens barer og serveringssteder.

Ingen skjenking med sosial dumping

I forbindelse med behandling av ny alkoholpolitisk handlingsplan for 2021-2024 diskuterte bystyret 22. september vilkårene for skjenkebevilling. At Høyre og FrP ønsker seg en mer liberal og lovløs alkohol-og skjenkepolitikk, overrasker ikke oss i Rødt, men vi er dypt skuffa over byrådspartienes mangel på handlekraft i denne saken. Her brukte de ikke anledninga til å hindre sosial dumping og
arbeidskriminalitet i utelivsbransjen. De brukte heller ikke muligheten for i større grad å skjerme barn og unge for uønska møter med alkohol og fulle folk.

Oslo kommune har det overordna ansvaret for at barn og ungdom føler seg trygge og ivaretatt i byen vår. Rødt mener det også innebærer å forhindre fri flyt av alkohol og ulempene det fører med seg. Derfor fremmet vi forslag om å sette en grense for skjenketider for steder i nærheten av barnehager og skoler, samt at støy-og ordensforstyrrelser fra utelivsbransjen skal få følger. Rødt mener at det
skal være mulig for barne-og ungdomsfamilier å bo innenfor Ring 2 uten å bli eksponert for støy, øl-lukt og uønska «feststemning». Dessverre fikk Rødts forslag kun støtte fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Det er ingen hemmelighet at en delserveringssteder driver useriøst ved å utnytte og underbetale arbeidskrafta. LOs sommerpatrulje avdekket i 2018 at halvparten av de kontrollerte bedriftene i servicebransjen betalte sine unge ansatte mindre enn den lovpålagte minstelønna på 167,90 kroner timen. I forhold til resten av landet er det dobbelt så mange brudd på overtidsbestemmelsene i Oslo. LOs sommerpatrulje fant her brudd hos nær en av fem bedrifter.

Byer som Trondheim, Bergen og Stavanger, har vedtatt at utesteder som ikke følger allmenngjort minstelønn heller ikke får innvilget skjenkebevilling. Dette for å sikre at de ansatte har ryddige arbeidsforhold og sånn at det blir umulig for arbeidsgivere innen servicebransjen å omgå loven. Rødt ser ingen grunn til at ikke Oslo skal kunne vedta det samme, men det mener ikke det rødgrønne byrådet og bystyreflertallet. Vi blir forundra over hvor varmt byrådspartiene snakker om tariffavtaler og allmenngjort minstelønn, samtidig som de ikke er villige til å kjempe for dette på det lokale plan. De vil derimot «gå i dialog med staten om å gjøre endringer i serverings-og alkoholloven som sikrer at kommuner kan håndheve krav til lønns-og arbeidsvilkår i sektoren».

Dette kan ikke kalles noe annet enn ansvarsfraskrivelse og mangel på handlingskraft fra de rødgrønne partiene i Oslo. Folk som blir utsatt for sosial dumping skal ikke måtte vente på at staten gjør tiltak, minst av alt når vi i byen vår har et rødgrønt byråd.