I solidaritet med Palestina

På FNs internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk den 29. november blei det palestinske flagget heist utafor Oslo rådhus for første gang. Styremedlem Aram Zaheri og bystyrevara Ylva Holm Torsteinson holdt også appeller på vegne av Rødt på ei markering på Eidsvolls plass.

Foto: Berit Aaker


Palestina krever internasjonal solidaritet

Aram Zaheri, styremedlem Rødt Oslo, holdt denne appellen på Eidsvolls plass.

I dag, den 29. november, markerer vi FNs Internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk. Dagen ble anerkjent i 1977, og har i 45 år vært en dag for å minne verden på den urett som Palestina har måtte lide for gjennom den 70 år lange okkupasjon.

I dag minnes vi 15 år med en ulovlig blokade av Gaza, hvor 2 millioner mennesker lever i det som blir omtalt som verdens største utendørsfengsel, og som i flere år har opplevd brutale krigføringer mot sivilbefolkningen, hvor barn er blant ofrene. Vi minnes den pågående okkupasjonen av Vestbredden og Øst-Jerusalem, hvor palestinere blir tvunget ut av sine hjem grunnet Israel sin ulovlige kolonialistiske bosettingspolitikk. Vi minnes de hundretusener palestinerne som ble drevet på flukt fra sine hjem i 1948, deriblant mine besteforeldre og oldeforeldre fra Akka, Haifa og Tiberias. Vi minnes al-Nakba, katastrofen, hvor mine besteforeldre som barn måtte flykte til Syria for å unnslippe volden og massakrene, etter at deres jord og hjem ble stjålet fra dem. Jord og eiendom som de ikke har sett siden de ble fordrevet.

Aram Zaheri

I dag er vi i Rødt Oslo stolte over at Rødts bystyregruppe fikk gjennomslag for vedtak om at rådhuset i Oslo skal flagge det palestinske flagget på denne dagen i 2022. Dette er et tegn på at flertallet i bystyret er enig med oss at uretten mot det palestinske folk aldri tok slutt. For oss i Rødt Oslo er likevel kampen langt fra over. Solidariteten med Palestina kan ennå strekkes mye lengre i Norge.

Vi i Rødt Oslo krever at Israel må sanksjoneres for brudd på folkeretten, menneskerettighetene og internasjonal lov. Norge har et spesielt stort ansvar som medlem av FNs sikkerhetsråd. Rødt Oslo mener at regjeringen må trekke seg ut av de innvesteringene vi har i oljefondet, som vi vet forlenger den israelske okkupasjonen, og som bidrar til brudd på folkeretten. Det palestinske sivilsamfunnet krever at det internasjonale samfunnet boikotter, avhender og sanksjonerer Israel: for som vi har sett, så er ikke Israel villig til å stanse okkupasjonen av Palestina før de blir presset til det av det internasjonale samfunnet.

Når vi markerer FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk må vi huske at dette er dagen vi stiller kravene det palestinske sivilsamfunnet krever av oss. De krever at Israel slutter å gå straffefritt for brudd på folkeretten, menneskerettighetene og internasjonal lov. Israel må heve blokaden av Gaza, gjøre slutt på okkupasjonen, og opphev apartheidpolitikken som systematisk diskriminerer og undertrykker palestinere. Palestinske flyktninger, som min familie, må få rett til å vende tilbake til sitt hjem. For oss i Rødt Oslo er det ingen fred uten frihet, og det er ingen frihet før Palestina er fritt!

Aram Zaheri og Ylva Holm Torsteinson