Hvorfor stemme Rødt i Oslo?

Rødt jobber for at alle skal behandles med respekt, solidaritet og likeverd, uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, seksuell orientering eller kulturell eller religiøs bakgrunn.

Antirasisme

Rødt er et antirasistisk parti og jobber for at ingen skal diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, kultur eller etnisitet. Norge har råd, rom og plikt til å ta imot mennesker på flukt. Derfor vil vi blant annet følge anbefalingene fra FN i flyktningpolitikken, la asylsøkere jobbe mens de venter på svar på søknaden og få slutt på at statsborgerskap kan tilbakekalles.

Arbeid til alle

Vi i Rødt vil at alle skal ha en jobb å gå til, og jobber særlig for at det opprettes flere arbeidsplasser. Rødt ønsker både flyktninger og arbeidsinnvandrere velkommen til å jobbe i Norge. Vi vil kjempe sammen med fagbevegelsen mot de langt dårligere vilkårene for lønn, arbeidstid og oppsigelsesvern som mange arbeidsinnvandrere jobber under. I mange bransjer er useriøse ansettelsesformer, ofte gjennom bemanningsbyråer, en trussel mot tarifflønn og gode arbeidsvilkår. Vår politikk bygger på fagorganisering, samarbeid og gjensidig respekt mellom norske og utenlandske arbeidere.

Arbeidslivstiltak

Noen må jobbe hardere enn andre for å komme inn i arbeidsmarkedet. Løsninga er ikke å åpne for mer midlertidighet – midlertidig arbeid gjør at folk lever i usikkerhet og gir pasienter og brukere dårligere tjenester. Det må på plass målrettede tiltak for å bekjempe arbeidsledighet, særlig blant minoritetsgrupper med høy ledighet.

NAVs praksisplasser blir ofte misbrukt som gratis arbeidskraft og fører alt for sjelden til fast ansettelse etter praksisperioden. Mange opplever å gå i praksisplasser i opptil flere år, i arbeidsforhold som minner om utnytting. Om en arbeidsplass kan ha nytte av arbeidskraften din, skal du få jobb – ikke praksisplass! Vi vil at Oslo kommune skal innføre en ordning med anonyme jobbsøknader.

I tillegg vil vi jobbe for at flere ungdommer får tilbud om sommerjobb lokalt, gjerne i egen bydel. Kommunen må etablere en egen helårs praksisordning for ungdom som aldri har hatt jobb. De som deltar skal ha rett til fast ansettelse etter bestått praksisperiode.

Mot privatisering av velferdstjenester

Vi godtar ikke at private virksomheter som har overtatt kommunale oppgaver skal få gjøre akkurat som de vil. Derfor har vi gang på gang vist handlekraft og stilt Arbeiderpartiet, SV og MDG til ansvar i saker om velferdsprofitører, blant annet når det gjelder barnehager, sykehjem og renovasjonsskandalen. Vi vil at skattepenger som bevilga til velferd skal gå til velferd, og ikke ende i lommene på noen private eiere – velferdsprofitørene.

Privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som sykehjem, renhold, buss, barnevern og eldreomsorg, skal tilbake i kommunal regi.

Miljøpolitikk

Vi vil styrke kollektivtrafikken og gjøre den billigere, samt gjøre det tryggere å gå og sykle gjennom gode fortau, gang- og sykkelveier. Samtidig må nødvendig transport i størst mulig grad tas kollektivt eller til fots og på sykkel.

Vårt mål er gratis kollektivtrafikk i Oslo. På veien dit foreslår vi og stemmer for tiltak som gjør det billigere. Det var Rødt som fikk forhandlet fram at barn reiser gratis til de er 6 år mot tidligere 4 år, og det var vi som sørget for å utvide ungdomsbilletten fra 16 år til 18 år. Rødt vil jobbe for tre timers gyldighet på enkeltbilletter i hovedstaden.

Fra hauk til fredsdue

Vi nordmenn er et fredelig folk. Likevel har NATO dratt Norge inn i en rekke feilslåtte kriger de siste årene. Rødt tror ikke bomber skaper fred eller demokrati. Derfor er vi mot angrepskrig. Derfor vil vi ha Norge ut av NATO, og heller styrke FN for å skape fred. Og derfor er vi mot å bruke over 200 milliarder kr. på nye bombefly. Vi vil heller bruke pengene på velferd hjemme og humanitær hjelp ute.

Norge har blitt en krigsprofitør. Vi selger våpen over hele verden. Noen av dem ender i Gaza, hvor de dreper og lemlester palestinere. Rødt vil ha slutt på norsk våpeneksport til områder med krig og konflikt.

Les mer om Rødt Oslos program her

Det er mulig å skape et bedre Oslo for alle. Les mer i Rødts 20 punkter for et bedre Oslo.

Les mer om Rødt Oslos kandidater til Oslo bystyre her

Bli medlem

Klikk her for å melde deg inn i Rødt. Du kan også melde deg inn via SMS. Send: Raudt [ditt navn] [din e-post] [dinadresse] til 2090.

Er du mellom 13 og 20 år? Meld deg inn i Rød Ungdom.

Følg oss på sosiale medier

Følger du oss i sosiale medier, får du siste nytt fra oss fortløpende. Her kan du oppdage mer om Rødt Oslo, få svar på det du lurer på og finne nye ting å dele med vennene dine.

Facebook Twitter Instagram