Hvorfor sosialisme? Innføring i Rødts ideologi og strategi

Rødt er et parti i sterk vekst med vilje og mot til å tenke store tanker. Torsdag 28. september møtes vi i bryggerihallen på Siste Sang på Grønland for å lære mer om Rødts ideologi, strategi og visjoner for et mer rettferdig Norge med mindre forskjeller.

Program for kvelden:

Kl 18:15: HVA ER KAPITALISME?

Hvordan fungerer den kapitalistiske økonomien? Hva er Rødts ideologiske prinsipper? Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, gir en lettfattelig innføring i kapitalismekritikk, sosialisme og Rødts ideologi.

Kl 18:45: HVORDAN FUNGERER RØDT?

Hvordan fungerer partidemokratiet i Rødt? Hvem kan velges som delegat til landsmøtet? Hvorfor er vi organisert i lokallag? Leder i Rødt Oslo, Mikkel Øgrim Haugen, innleder.

Kl 19:00: PAUSE

Kl 19:15: RØDT PÅ STORTINGET

Hvordan kan Rødt få gjennomslag på Stortinget med bare én representant? Og hvordan skal vi løfte fram kravene fra kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og fagbevegelsen på Stortinget? Rødt Oslos 1. vara til Stortinget, Seher Aydar, innleder.

Kl 19:30: RØDT I OSLO-POLITIKKEN

Hvordan fungerer Rødt Oslos bystyregruppe? Hva er forholdet mellom bystyregruppa og resten av Oslo-organisasjonen? Hvilke saker blir viktige i Oslo-politikken framover? Bystyrerepresentant, Eivor Evenrud, innleder.

Hvor: Siste Sang, Grønlandsleiret 27

Når: Torsdag 28. september kl 18:00

Arr: Rødt Oslo

Klikk for arrangementet på Facebook