Høyre vil la de ansatte i Oslo kommune betale for koronakrisa – resten av livet!

Når Høyre sier at det er ikke behov for penger fra staten for å dekke utgiftene til koronakrisa, bør vanlige arbeidsfolk spørre seg hvem som da skal betale.

Når Høyre sier at kommunen kan kutte utgifter til pensjoner, bør vanlige arbeidsfolk spørre hvem sine pensjoner det er snakk om.

I Oslo bor det litt over 470 000 mennesker i alderen 19 til 67 år, av disse er over 50 000 ansatte i Oslo kommune. Over 10 % av de voksne som bor i Oslo kommune, jobber i Oslo kommune. De sørger for veier og vanntilførsel, de er helsearbeidere og bussjåfører, de jobber på skoler og kjører søppelbiler. De passer på alt som tilhører fellesskapet i Oslo, de har de samfunnskritiske jobbene. Det er disse folka Oslo Høyre mener skal ta kostnadene for koronakrisa.

Øystein Sundelin i Oslo Høyre forklarer i Nettavisen 18. mai at det er mulig å spare over 620 millioner innen 2023 ved å kutte i pensjonene til de som jobber for fellesskapet. I tillegg vil Høyre effektivisere inn 640 millioner i samme periode, så ikke bare skal Oslo kommunes ansatte få dårligere betalt, de skal også løpe fortere, svette mer og enda større grad være underbemannet mens de utfører viktige tjenester.

Nå vil kanskje Sundelin si at Oslo Høyre aldri har foreslått å senke lønningene til de ansatte i Oslo kommune, men det er altså det man gjør om man gir dårligere pensjon. Det er en grunn til at tjenestepensjon blir kalt utsatt lønn. Arbeidsgivers pensjonssparing for den ansatte er en del av lønnsvilkårene. Gode, solidariske og stabile pensjonsordninger i offentlig sektor har blant annet vært en grunn til at kommunalt ansatte over tid har akseptert lavere lønn enn privat sektor.

Høyre og Sundelin vil at Oslo kommunes ansatte skal ha innskuddspensjon, at pensjonspengene skal betales inn på fond og at hver og en skal spekulere på børsen med pensjonspengene sine. Siden koronaviruset stengte ned mange land fra midten av mars, har mange børser falt. Verdien på innskuddspensjonen har falt sammen med børsene. Ansatte i privat sektor har sett titusenvis, i noen tilfeller hundretusenvis, av pensjonskroner renne ut av kontoene sine. «Naturlige svingninger», sier forsikringsselskapene. «Markedet vil ta seg opp over tid», sier bankene. Hva hjelper det den som taper pensjonen sin i dag og skal gå av i nær framtid?

Å spille på børsen er en rikmannshobby. De spiller bort egne og andres penger. Helsefagarbeidere, renholdere, barnehagelærere, sekretærer og anleggsgartnere trenger trygge, forutsigbare pensjoner. De har ikke noen hundretusen til overs som de kan sjanse på at blir masse mer, eller bare forsvinner. Sundelins idé om at alle kan spille seg pensjonsformuer på børsen savner fullstendig rot i virkeligheten.

Det kan også være verdt å nevne at både Oslo Høyre og Oslo Venstre har fokus på at Oslo kommune ikke lenger skal ha en ytelsespensjon. Akkurat den ideen kommer litt i seineste laget. De offentlige tjenestepensjonene i Norge ble endret med virkning fra 1.1.2020. Vedtaket ble gjort av Stortinget i juni 2019, så man skulle tro at det var godt kjent blant politikere som er opptatt av pensjon. Det er ikke lenger en ytelsespensjon i offentlig sektor, dessverre.

Det var bare Rødt og MDG som stemte mot at offentlige ansatte skulle få betydelig dårligere pensjonsordninger. Sundelins partifeller på Stortinget stemte gladelig for dårligere pensjoner for de som har de tyngste jobbene og de laveste lønningene. Oslo Høyre synes likevel ett knapt år etter at her skal det kuttes mer. De synes tydeligvis det er helt rimelig å sende regninga for koronakrisa til de som har de samfunnskritiske jobbene og de laveste lønningene.

Eivor Evenrud, bystyrerepresentant og gruppeleder for Rødt Oslo
Siavash Mobasheri, bystyrerepresentant for Rødt Oslo og leder av Rødt Oslo

Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen fredag 5. juni 2020