Holmlia-ungdom trenger fritidsklubber, ikke mer politi

– I Oslo-byrådets budsjettforslag er det lagt opp til en områdesatsning for Oslo sør på 30 millioner kroner. Dette var en invitasjon til regjeringen om å bli med på et spleiselag for å gi ungdommer som faller utenfor et fritidstilbud. I stedet svarer regjeringen med å gi 30 millioner til mer politi i Oslo sør, sier Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud.

– Selv om man trenger politi, så er dette feil ende å starte. Vi må se på årsakene til den økende ungdomskriminaliteten som har preget nyhetsbildet, og dette henger blant annet sammen med at det er alt for få fritidstilbud for ungdom i Oslo sør, fortsetter Evenrud. – En viktig del av Oslos sørs utfordringer er at det er for lite kultur- og fritidstilbud for ungdom, og da er mer politi feil medisin.