Haus-kvartalet må tilbake til kommunen!

Rødt er opptatt av å ta vare på det byøkologiske kulturkvartalet i Hausmannsgate. – Byrådet må velge om de vil ha bærekraftig byutvikling og mangfold i Oslo, eller om de nok en gang står på utbyggernes side, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo.

I desember kom det fram at Byråd Marcussen fra MDG vil la utbygger Espen Pay fra Urbanium få det som han vil. Byrådet vil la ham få lov til å rive den verneverdige hjørnebygningen i Haus-kvartalet, Hausmanns gate 42.

I 2016 fikk Urbanium kjøpe hele Haus-kvartalet, med unntak av Hausmania, for 30 millioner kroner. En viktig årsak til den lave prisen var at den verneverdige hjørnegården var i dårlig stand. Nå påstår Espen Pay, leder i Urbanium, at det ikke er mulig å ta vare på gården og bygge rimelige boliger samtidig. Rødt er uenige:

- Byråden kan ikke se dette bygget for seg selv. Kvartalet som helhet ble solgt for en meget lav sum nettopp for å gjøre det mulig både å ta vare på et verneverdig bygg og bygge rimelige boliger. Jeg vet ikke hvor stor profitt Urbanium har hatt på Vega Scene, som er det eneste de har gjort i kvartalet så langt, men det er ingen tvil om at kommunen ikke har ansvar for at de skal kunne få like høy profitt for alle eiendommene i kvartalet, påpeker Siavash Mobasheri.

Han fortsetter: - Formålet med salget til Urbanium var at reguleringsplanene skulle oppfylles. Når Espen Pay i dag verken er interessert i å oppfylle reguleringsplanen eller holde tidsfristene har han brutt kontrakten. En naturlig konsekvens bør være at eiendommene går tilbake til kommunen, sier Siavash Mobasheri. - Både byråden og Urbanium argumenterer med at bygget er i dårlig stand. Det stemmer at det ikke akkurat er mulig å flytte rett inn. Men i denne saken stoler jeg på Byantikvaren som sier at bygget har stått overraskende bra, heller enn på en utbygger som er kjent for å få skyhøy profitt på sine byggeprosjekter.

- Vi aksepterer ikke byrådens ønske om å rasere det byøkologiske kvartalet. Denne saker følger Rødt opp videre i bystyret, avslutter Mobasheri.