Førsteinnkalling til Rødt Oslos årsmøte 18. - 19. mars

18. - 19. mars avholder Rødt Oslo årsmøte på Chateau Neuf. Her finner du førstinnkallingen som er sendt ut til alle medlemmer.

Førsteinnkalling til årsmøte i Rødt Oslo 18.–19. mars

Når: 18.–19. mars

Hvor: Chateau Neuf, Slemdalsveien 15

Dato for utsending: 20.01.2023

Styret i Rødt Oslo ønsker velkommen til fylkesårsmøte på Chateau Neuf 18. og 19. mars 2023. Alle medlemmer i Rødt Oslo og Oslo Rød Ungdom har rett til å møte med tale- og forslagsrett. Bare valgte delegater fra lokallaga og fra Oslo Rød Ungdom har stemmerett. Delegatene fra lokallaga i Rødt må ha betalt medlemskontingenten før årsmøtet starter.

I denne innkallinga finner du:

 • Informasjon om delegater og delegatnøkkel
 • Styrets forslag til saksliste
 • Oversikt over frister fram mot årsmøtet
 • Informasjon om valgkomiteen
 • Veiledning om hvordan du sender forslag i MyMeet

Informasjon om delegater og delegatnøkkel

Lokallaga velger delegater ut fra nøkkelen nedenfor, som er fastsatt av fylkesstyret.

Lokallag kan anke delegatnøkkelen inn for Rødt sentralt innen 3. februar.

Frist for å melde fra om delegater til oslo@roedt.no er torsdag 2. mars.

Styrets forslag til delegatnøkkel for årsmøtet 2023:

Over 3 medlemmer1 delegat

Over 30 medlemmer2 delegater

Over 60 medlemmer3 delegater

Over 100 medlemmer4 delegater

Over 150 medlemmer5 delegater

Over 220 medlemmer6 delegater

Over 290 medlemmer7 delegater

Over 370 medlemmer8 delegater

Over 490 medlemmer9 delegater

Medlemstall for lokallaga per 01.01.2023 legges til grunn for delegatberegning. Alle lokallagsledere får tilsendt medlemstall og antall delegater for sitt lokallag. Ved spørsmål kontakt oslo@roedt.no.

Styret har vedtatt en avgift på 500 kr per delegat, dette dekkes av lokallaga. For Oslo Rød Ungdom er satsen 200 kr per delegat.

Kontakt lokallaget ditt for informasjon om hvordan du kan bli valgt som delegat. Alle delegater fra lokallaga må ha vært betalende medlem i minst tre uker og må ha betalt kontingent for 2023 for å få stemmerett på årsmøtet. Dette er regulert i de sentrale vedtektene § 2, punkt 3. Er du usikker på om du har betalt kontingenten, kan du logge deg inn i medlemssystemet Hypersys eller sjekke hos organisasjonssekretær Trude Koksvik Nilsen, oslo@roedt.no.

Oslo Rød Ungdom tildeles delegater etter sitt medlemstall og den samme delegatnøkkelen som lokallaga, men likevel ikke flere enn én tidel av det samla delegattallet jf. Rødt Oslos vedtekter § 4, punkt 2.

Styrets forslag til saksliste

Under finner du styrets forslag til saksliste. Frist for å melde inn andre saker er 18. februar. Endelig saksliste sendes ut med andre innkalling 3. mars. Alle forslag, inkludert forslag til nye saker, sendes inn i MyMeet (se egen overskrift under).

 1. Konstituering av møtet
 2. Årsmelding
 3. Arbeidsprogram 2023–27
 4. Vedtekter
 5. Uttalelser
 6. Regnskap for bystyregruppa
 7. Regnskap for Rødt Oslo
 8. Budsjett for Rødt Oslo
 9. Rødts forhold til et eventuelt rødgrønt byråd etter valget
 10. Valgkampstrategi
 11. Valg av styre, revisor og valgkomité

Frister fram mot årsmøtet

Fredag 20. januar: Førsteinnkalling sendes ut

Fredag 3. februar:

Ankefrist for delegatnøkkelen (to uker etter kunngjøring)

Frist for å stille endringsforslag til programmet

Onsdag 15. til fredag 17. februar: MyMeet kan være ustabilt pga. vedlikehold

Lørdag 18. februar:

Frist for å stille endringsforslag til vedtektene

Frist for å melde inn saker til sakslista

Frist for å komme med innspill til valgkomiteen

Søndag 26. februar: Programkomiteens innstilling sendes ut til lokallaga

Torsdag. 2. mars:

Frist for lokallaga å melde inn delegater til årsmøtet

Frist for å medlemmer til melde seg på årsmøtet med tale- og forslagsrett

Frist for å sende inn uttalelser

Fredag 3. mars:Andreinnkalling og sakspapirene sendes ut

Mandag 6. mars: MyMeet-kurs

Tirsdag 14. mars: MyMeet-kurs

Torsdag 16. mars: Frist for å opprettholde forslag i MyMeet

Lørdag 18. og søndag 19. mars: årsmøte

Innspill til valgkomiteen

Frem til årsmøtet skal valgkomiteen innstille på nytt styre i Rødt Oslo.

Årsmøte skal velge et styre på inntil 11 medlemmer og inntil 5 vararepresentanter.

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater som kan spørres om å sitte i styret.

Frist for å foreslå kandidater til komiteens arbeid er 18. februar. Innspill til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder: Kathy Joakimsen, kathy.joakimsen@gmail.com

Veiledning om hvordan du sender forslag i MyMeet ligger i dokumentet under.

Dokumentet finnes ikke