Forhandlingene mellom Rødt og byrådspartiene er avsluttet

Rødt Oslo har i dag avslutta forhandlingene med byrådspartiene om en mulig samarbeidsavtale.

- Byrådspartiene var ikke villige til å møte våre konkrete politiske krav, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo, men vi vil fortsatt ha et konstruktivt samarbeid.

Rødt Oslo gikk til valg på å rekommunalisere renhold og ta tilbake sykehjem så fort kontraktene utløper med velferdsprofitørene.

Styrking av bydelsøkonomi har vært en viktig sak for oss, fordi bydelene har ansvaret for å levere grunnleggende velferdstjenester til befolkningen. Kutt i bydelsøkonomien vil ramme innbyggernes velferdstilbud og drive fram økende forskjeller i vår delte by. Stram bydelsøkonomi og kutt vanskeliggjør arbeidet for heltidskultur og faste ansettelser.

Det har vært avgjørende for oss å få gjennomslag for mer sosial boligpolitikk. Vi lovte våre velgere å rødmale miljøpolitikken i Oslo, men byrådspartiene var ikke villige til å gi oss noe særlig på miljø- og kollektivpolitikk. Vi vil utvide enkeltbilletten til å gjelde i tre timer, døgnet rundt, året rundt.

Vi har erfart at vi kom oss fint gjennom budsjettprosessen for 2020 uten å ha en omfattende samarbeidsavtale. Vi har alltid vært tydelige på at Rødt ikke støtter et borgerlig byråd i Oslo, og vi er dermed ikke avhengige av en omfattende samarbeidsavtale for å fortsette et konstruktivt samarbeid på budsjett og andre saksfelt, avslutter Mobasheri.

For videre kontakt: Siavash Mobasheri 478 48 269

Vedlagte avtale er inngått mellom Rødt og byrådspartiene i dag.