Foodorastreiken: Full støtte fra Rødt - hele veien inn!

Rødt Oslo støtter dere i streiken og oppfordrer til full boikott av Foodora fram til tariffavtale er på plass!

Tariffavtaler er bærebjelken i det ordna arbeidslivet. I tre år har dere gjennom Transportarbeiderforbundet, nå Fellesforbundet, jobbet for å få på plass en tariffavtale i Foodora, men bedriften nekter fortsatt å etterkomme kravet. At dere har valgt å bruke streikevåpenet har vi full forståelse for. Deres krav er rettferdige og det er godt å høre at medlemmene har strømmet til etter at streiken startet.

Det var pinlig å høre Norgessjef i Foodora Norge, Carl Tengberg, på Dagsnytt 18 omtale deres arbeid som en mulighet for "en fleksibel ekstrainntekt". Dette er et hårreisende eksempel på hvordan en del arbeidsgivere ser på sine ansatte, deres arbeid, inntekt og hverdag.

Tariffkampen dere nå fører i Foodora er spesielt viktig fordi den kan sette en ny standard innafor den voksende plattformøkonomien. Hvis vi skal unngå å kastes tilbake til et løsarbeidersamfunn hvor vi som arbeidere må stå med lua i hånda, er vi alle avhengige av ordna forhold.


Kampen dere fører kan ikke bare komme til å sette en standard i Norge, men er viktig også utafor landets grenser. Støtte har allerede kommet fra Sverige, og det er nok langt flere som følger godt med på hva som skjer i denne konflikten.
Det kan være at dette blir en langvarig konflikt, men dere kan være trygge på at vi står sammen med dere hele veien. Deres kamp er alle arbeidsfolks kamp for ordna forhold og en lønn å leve av.

Stå på!

Støtteuttalelsen ble sendt de streikende i Foodora fredag 23.08