Fast ansettelse for kunstteknikerne

Rødt Oslo støtter Unge Kunstneres Samfund (UKS) sin kritikk av MUNCH (Munchmuseets) bruk av freelance-kontrakter for kunstteknikere.

Denne våren ble det utlyst 20 nye stillinger som kunstteknikere til en ”arbeidspool” ved Munchmuseet i Oslo. Det fremgår fra stillingsannonsen at teknikerne vil være ansatt som ”selvstendig næringsdrivende”, altså som freelancere. I utlysningen understrekes det at arbeidet tilbys etter ”tilgjengelighet og kompetanse” og at ”kvalifikasjonen gjelder for 2 år av gangen, med mulighet til fornyelse.”

Uten fast ansettelse er arbeiderne unntatt arbeidsmiljøloven, de kan tilkalles etter behov og mister sentrale arbeidsrettigheter. Kunstteknikerne må derfor selv stå for forsikring, har ikke rett på sykepenger eller få opparbeidet pensjon. Som tilkallings-arbeidere står de i en usikker arbeidssituasjon: De får ingen støtte ved permisjon dersom utstillingen skulle utsettes, det gis ingen garanti for antall oppdrag eller ansettelsens varighet utover å være tilgjengelige for 2 år.

Å jobbe som kunsttekniker eller utstillingstekniker er et fysisk krevende yrke som innebærer risiko både for seg selv og for kunsten som håndteres. De forvalter noen av fellesskapets mest verdifulle gjenstander og arbeidet med utstillingsmontering, pakking og rigging av kunstverk er både tungt og utfordrende.

Mange kunstteknikere er kulturarbeidere og kunstnere som allerede befinner seg i en usikker ”lappeteppe-situasjon” av forskjellige arbeidsgivere for å få nok inntekt. Ofte er tekniker-jobben en bijobb ved siden av eget kunstnerisk virke. De færreste vil ha råd til egen forsikring, en permittering eller en lengre sykemelding vil ha store økonomiske konsekvenser.

Munchmuseets og Nasjonalmuseets bruk av freelance-kontrakter har blitt kritisert av kunstnerorganisasjonene, spesielt Unge Kunstneres Samfund. Selv om museene har enkelte faste ansatte teknikere, har de høy bruk av freelancere. Arbeidsoppgavene teknikerne utfører er helt sentrale for museenes drift, hvilket innebærer at de burde kunne gi alle teknikerne skikkelige ansettelser, selv om det i perioder er behov for mer eller mindre arbeidskraft. Som UKS også understreker i Klassekampen 1.06, er dette institusjoner med stort samfunnsansvar som får store økonomiske midler fra stat og kommune. Munchmuseet eies av Oslo kommune og Rødt Oslo mener derfor de må gjøre eksempel av å gi kunstteknikerne trygge økonomiske rammer og ryddige arbeidsforhold med rettigheter.

Freelance-kontraktene som Munchmuseet bruker svekker arbeidernes rettigheter og deres muligheter til å kollektivt forhandle om krav til lønn og sikkerhet i jobben sin. Det er en måte å organisere seg bort fra sitt arbeidsgiveransvar og svekker det organiserte arbeidslivet. Rødt Oslo mener at krav om opprettelse av enkeltmannsforetak for ansettelse må forbys og støtter UKS sin kritikk av Munchmuseets praksis og krever at kunstteknikerne får skikkelige, faste ansettelser.