Enighet om Oslo-budsjettet

Rødt har kommet til enighet med byrådspartiene om budsjettet for Oslo kommune i 2018. – I forhandlingene har vi klart å dra byrådet til venstre og sørger for å stoppe en rekke av de foreslåtte kuttene, sier gruppeleder Eivor Evenrud.

GRUPPELEDER: Eivor Evenrud. Foto: André Løyning.

– Det har hele tiden vært uaktuelt for oss å godta nye rammekutt for bydelene. Nå har vi igjen sørget for at rammekuttene går i null med 85 millioner fordelt på fire år, sier Evenrud.

– Et av de nye punktene vi har fått inn til neste års budsjett er en egen kvinnepott. Denne potten på fem millioner kroner skal gå til organisasjoner som driver med særegen kvinneorganisering.

– Vi stopper også kuttforslagene til en rekke ideelle organisasjoner som tilbyr rusomsorg og tilbud for psykisk syke, legger hun til.

De største endringene i budsjettforliket med byrådet er:

  • 50 millioner kroner til økte bevilgninger til Osloskolen, totalt 200 millioner over fire år.
  • 21,2 millioner kroner mer til bydelene, totalt 85 millioner over fire år.
  • 25 millioner kroner mer til boligsosiale tiltak.
  • 30 millioner kroner mer til universell utforming av kommunale bygg, særlig på skoler.
  • Økte bevilgninger til en rekke frivillige organisasjoner og tiltak innen velferdssektoren og kultursektoren.
  • Egen kvinnepott på 5 millioner kroner for organisasjoner og tiltak rettet mot kvinner.
  • Enighet om å jobbe for lavere priser på kollektivtrafikken.

Oslo-budsjettet for 2018 blir vedtatt av Oslo bystyre onsdag 13. desember.