Elendig klimapolitikk når regjeringa skroter Klemetsrud

Pressemelding fra Rødt Oslo og Rødt sentralt

Rødt: Elendig klimapolitikk når regjeringa skroter Klemetsrud

- Regjeringa har tatt et elendig klimapolitisk valg når de ikke legger nok penger på bordet for å utvikle fullskala karbonfangst ved søppelhåndteringsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Klemetsrud kunne være et foregangsanlegg for over 500 forbrenningsanlegg i Europa, men dessverre løper regjeringa fra ansvaret, sier leder for miljø og næringspolitisk utvalg i Rødt, Aled-Dilwyn Fisher.

- I Oslo har vi satt oss et viktig mål om å bli karbonnøytrale innen 2030. I dag står forbrenningsanlegget på Klemetsrud for 14 prosent av Oslos klimagassutslipp, tilsvarende 200.000 biler i året. Med regjeringas beslutning må vi nå kanskje vinke farvel til nullvisjonen, sier Siavash Mobasheri, Rødts representant i Miljø- og samferdselsutvalget i Oslo bystyre.

Karbonfangst på Klemetsrud er Norges største klimaindustriprosjekt, og det viser hvor lite denne regjeringa og tidligere regjeringer har satset på grønn industri som kutter utslipp og skaper arbeidsplasser. Det er ingen grunn til å vente eller kreve at Klemetsrud må skaffe andre finansieringskilder.

Regjeringa har gitt enorme krisepakker til olje, men veldig lite til en grønn omstilling. Rødt har foreslått storstilte investeringer i bærekraftig industri og transport som kutter utslipp og skaper arbeidsplasser. Dette er veien ut av korona- og klimakrisene og vil følges opp i Rødts alternative budsjett i år.

For mer informasjon:

413 42 733 Aled-Dilwyn Fisher, leder for miljø og næringspolitisk utvalg i Rødt

478 48 269 Siavash Mobasheri, Rødts representant i Miljø- og samferdselsutvalget i Oslo bystyre og leder av Rødt Oslo

Photo by Markus Spiske on Unsplash