Eivor Evenrud innstilt på topp

Nominasjonskomiteen for Rødt Oslo har innstilt på liste for valget neste år og innstiller Eivor Evenrud på topp.

- Eivor har på kort tid markert seg som en sentral stemme for Rødt i Oslo. Eivor har med seg erfaringer fra det vanlige arbeidslivet som faktisk er en mangelvare blant folkevalgte. Vi er veldig glade for at Eivor stiller til gjenvalg og har sagt ja til å toppe lista, sier Mari Rise Knutsen, leder av nominasjonskomiteen.

Mari Rise Knutsen, leder av nominasjonskomiteen

Eivor Evenrud er klar for å fortsette arbeidet hun nå gjør i bystyret.

- Jeg er veldig glad for tilliten fra nominasjonskomiteen. I 2015 stilte jeg til valg for å bringe barn og unges stemme inn i bystyret. Det arbeidet har jeg både lyst til- og tenkt til- å fortsette med. Å sikre at penger bevilget til velferd for Oslos innbyggere -faktisk- går til velferd, er en viktig sak for meg.

Hun er også klar for å arbeide sammen med de andre som er innstilt på topp.

- Lista er full av engasjerte og dyktige folk som jeg gleder meg til å jobbe sammen med for at Oslo skal være en god by å bo i.

Eivor Evenrud

Bredt politisk sammensatt liste

På andre plass stiller Maren Rismyhr, en av partiets veteraner fra Groruddalen og leder av Aker Sykehus venner.- Tre perioder som lokalpolitiker i Grorud bydel har lært meg mye om velferdstjenester som ikke strekker til der det trengs mest og lang yrkeserfaring som lærer i Groruddalen har gitt meg mange tanker om hva som har gått galt i Oslo-skolen, og hva som må til for at flere skal kunne lykkes bedre. Jeg tror disse erfaringene kommer godt med i bystyret, sier Rismyhr.

Maren Rismyhr

Siavash Mobasheri står på tredjeplass på lista. Han er lærer i voksenopplæringa og leder av Rødt Oslo. - I dag bor vi i en klassedelt by. I Oslo behandles folk forskjellig, og barn og unge har ikke de samme muligheter. Det ser vi i boligpolitikken der unge og andre ikke har råd til å kjøpe bolig. Dette vil jeg ha en slutt på, sier Mobasheri og fortsetter - Jeg ser fram til å jobbe på lag med tillitsvalgte, barnehagelærere, hjelpepleiere, pensjonister, barnevernspedagoger, konduktører og elektrikere for å skape en mer rettferdig og bedre Oslo for alle.

Siavash Mobasheri

På de neste to plassene stiller Sofia Rana, samfunnsdebattant og hovedstillitvalgt i Norsk Kabinforening og Mikkel Øgrim Haugen, tidligere leder av Rødt Oslo og i dag arrangementsansvarlig i Klassekampen. Mari Rise Knutsen håper at alle får fast plass i bystyret etter valget.

- Ut i fra svært gode meningsmålinger det siste året, så forventer vi økt representasjonen i Oslo og jobber for dobling av antall bystyrerepresentanter, sier en optimistisk komiteleder.

Sofia Rana

Mikkel Øgrim Haugen

Det har ikke vært vanskelig å få nok folk til en liste der alle potensielt kan komme inn som vara i bystyret.

- Folk har vært utrolig positive, og det har ikke vært vanskelig å finne nok kvalifiserte kandidater til lista. Tvert imot, så har vi vært nødt til å velge bort mange gode folk. Vi mener at vi har satt sammen en god liste, med mange ulike og sterke kandidater som både gjenspeiler hva som er våre viktige saker, medlemmene i Rødt og i befolkninga i Oslo generelt. Vi er særlig stolte over at mange tillitsvalgte på ulike nivåer fra både offentlig og privat sektor har sagt ja til å stå på lista.

Rødt Oslo avholder nominasjonsmøte 22. november på Ingeniørenes hus møtesenter klokka 18.00. Ingeniørenes hus møtesenter har adresse Kronprinsensgate 17.

Alle medlemmer i Rødt Oslo som har betalt kontingent har stemmerett. Nye medlemmer må ha betalt kontingent senest tre uker før møtet (1. november) for å ha stemmerett.

Facebookevent finner du her.

Pressekontakter:

Komiteleder Mari Rise Knutsen på tlf 48068222

Komiteens sekretær Elin Volder Rutle på tlf 99249188.

Nominasjonskomiteens endelige forslag til Rødts bystyreliste i Oslo

1.       Eivor Evenrud, 1982, Nordstrand, Barnehagelærer

2.       Maren Rismyhr, 1947, Grorud, Pensjonist

3.       Dissens:

Siavash Mobasheri (6 for), 1990, Nordstrand, Lærer

Mikkel Øgrim Haugen (2 for), 1989, Gamle Oslo, Arrangementsansvarlig

4.       Sofia Rana, 1982, Stovner, Kabinansatt

5.       Dissens:

Mikkel Øgrim Haugen (6 for), 1989, Gamle Oslo, Arrangementsansvarlig

Siavash Mobasheri (2 for), 1990, Nordstrand, Lærer

6.       Rameen Sheikh, 1997, Søndre Nordstrand, Student og medlemsoppfølger i Yrkestrafikkforbundet

7.       Terje Fjellum, 1955, Østensjø, Trykker

8.       Ylva Holm Torsteinson, 1988, Grünerløkka, Baseleder på AKS

9.       Stig Berntsen, 1975, Gamle Oslo, Hjelpepleier

10.   Kjell Bjarne Dahl, 1956, Gamle Oslo, Lærer

11.   Marit Halse, 1972, Gamle Oslo, Gruppesekretær

12.   Andreas Lindrupsen, 1983, Bjerke, Kontorsekretær i NTF

13.   Baghi Taleb Ol Elm, 1967, Alna, Barnevernspedagog og helsefagarbeider

14.   Caroline Omberg, 1984, Gamle Oslo, Student

15.   Lene Liebe Delsett, 1985, Sagene, Paleontolog

16.   Anita Lie, 1982, Grorud, Konduktør

17.   Hallvard Berge, 1980, Nordre Aker, Informasjonsrådgiver i NTL

18.   Victoria Rweikiza, 1953, Grorud, Mottakskonsulent hos NAV

19.   Mar Cornelia Falk Gjelstad, 1994, St. Hanshaugen, Elektriker

20.   Kjell Horn, 1937, Frogner, Pensjonist

21.   Bjørn Stabursvik Winquist, 1995, Grünerløkka, Student

22.   Tomine Sandal, 1995, Gamle Oslo, Student og studenttillitsvalgt i NTL

23.   Erling Hobøl, 1975, Østensjø, Lokomotivfører

24.   Rosmin Mathew, 1977, Nordstrand, Forsker og frilans språkkonsulent

25.   Thomas Grønn, 1967, Grünerløkka, Landmåler

26.   Roar Ellingvåg, 1960, Østensjø, Servicetekniker

27.   Hanne Lorimer Aamodt, 1980, Gamle Oslo, Psykiatrisk sykepleier

28.   Selma Flo-Munch, 2001, St. Hanshaugen, Skoleelev

29.   Amin Senatorzade, 1979, Nordre Aker, Student

30.   Pernille Hansen, 1984, Grünerløkka, Postdoktor

31.   Per-Karsten Nordhaug, 1974, Gamle Oslo, IT-konsulent

32.   Kine Larsen, 1975, Grorud, Ufør sosionom

33.   Abdi-Nur Ahmed Mahamed, 1994, Grünerløkka, UX-designer og IT-arbeider med barn

34.   Jorunn Folkvord, 1973, Gamle Oslo, Lærer

35.   Mona Nesje, 1965, Grünerløkka, Kokk

36.   Pål Amdal Magnusson, 1988, Gamle Oslo, Rådgiver / Miljøbyråkrat

37.   Tale Ellingvåg, 1993, Gamle Oslo, Student

38.   Boye Ullmann, 1954, St. Hanshaugen, Organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening

39.   Jenny Keller, 1982, Søndre Nordstrand, Lærer

40.   Ida Sæbø Larsen, 1983, Frogner, Barnehagelærer

41.   Olaf Svorstøl Sierraalta, 1942, Gamle Oslo, Pensjonist

42.   Miriam Mardan, 1993, Grünerløkka, Sosionom

43.   August Ågrimsønn Næss Tekrø, 1992, Grünerløkka, Student og kunderådgiver

44.   Shamima Rahman, 1963, Alna, Barnehageassistent

45.   Henning Strøm, 1971, Sagene, Sykepleier

46.   Marie Sørhaug, 1992, Grorud, Student

47.   Freya Viridian Søndmør, 1995, Sagene, Student

48.   Mayurathan Thiruchelvam, 1986, Gamle Oslo, IT-konsulent

49.   Jorge Soria, 1955, Søndre Nordstand, IT-arkitekt

50.   Elin Østvik, 1986, Gamle Oslo, Lektor

51.   Gerd Inger Polden, 1945, Alna, Pensjonert videojournalist

52.   Øystein Moe, 1966, Nordre Aker, Uføretrygdet og støttekontakt

53.   Fahila Nawaz, 1960, Stovner, Lærer

54.   Vilde Aubell, 2001, Grünerløkka, Skoleelev og leder i Oslo Rød Ungdom

55.   Terje Skaufjord, 1951, Grünerløkka, Lærer

56.   Aud Karin Bjørn, 1962, Sagene, Prosjektkoordinator

57.   Erica Zahl, 1987, Grünerløkka, Pedagog i barn og unges psykiske helsevern (BUP)

58.   Finn Engeseth, 1974, Søndre Nordstrand, Lærer

59.   Heidi Claussen, 1973, Grorud, Barnehagelærer

60.   Ingrid Finkelsen, 1977, Østensjø, Lærer

61.   Zahra Eggeh Hassan, 1969, Sagene, Pleieassistent

62.   Espen Klouman Høiner, 1981, Gamle Oslo, Skuespiller, regissør og skribent

63.   Ellen Paalgard, 1979, Søndre Nordstrand, Spesialkonsulent i sykkelprosjektet

64.   Cecilie Schjatvet, 1966, St. Hanshaugen, Advokat

65.   Aslak Heika Hætta Bjørn, 1992, Gamle Oslo, Rådgiver for NRS på Sametinget og musiker

Om dissensen: Flertallets begrunnelse

Flertallet i nominasjonskomiteen, bestående av Mari Rise Knutsen, Elin Volder Rutle, Morten Svendsen, Munazza Butt, Per- Karsten Nordhaug og Vår Hjulstad, ønsker Siavash Mobasheri på 3. plass. Dette er i tråd med hva både enkeltmedlemmer, lokallag og lagstyresamlinga for Rødt Oslo 19. september har ønsket og gitt innspill på under nominasjonsprosessen.

Siavash Mobasheri er leder for Rødt Oslo fra mars 2018, før dette var han nestleder før Rødt Oslo i noen år, og han er også vararepresentant til Oslo bystyre. Etter at Siavash tok over lederansvaret for Rødt Oslo opplever mange økt åpenhet og større sammenheng mellom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid i Rødt Oslo.

Siavash er utdannet lærer og arbeider ved Skullerud Voksenopplæring, hvor han i hovedsak underviser ungdommer/ unge voksne som har vært sendt til skoler i sine eller foreldrenes hjemland. Siavash er tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, og sitter i UDF Oslos råd for voksenopplæring.

Siavash kom til Norge som 12-åring, etter å ha flyktet fra Iran sammen med foreldre og søsken, og anses derfor som en viktig kandidat for å ivareta flerkulturell representasjon i toppen av lista.

Siavash ansees som en svært kompetent kandidat til Oslo bystyre, siden han er en av de som har møtt mye i inneværende periode og kan videreføre kontinuiteten i bystyrearbeidet.

Om dissensen: Mindretallets begrunnelse

Mindretallet i nominasjonskomiteen, bestående av Linn-Elise Øhn Mehlen og Guillaume Durandal, har tatt ut dissens, og ønsker Mikkel Øgrim Haugen som tredjekandidat. Mindretallet tar ikke ut dissens siden de mener flertallets kandidat er en dårlig kandidat, men fordi vi ønsker å spre posisjoner i partiet, få en kandidat fra en av våre viktigste bydeler høyt opp og fordi vi mener Mikkel er en god kandidat med viktig erfaring som kan representere Rødt de neste fire årene i bystyret.

Mikkel er 29 år gammel, er oppvokst på Tonsenhagen i Groruddalen og bor nå på Tøyen med samboer og barn. Han har erfaring fra ledelsen i Elevorganisasjonen, Rød Ungdom og mangeårig nestleder og leder av Rødt Oslo. Mikkel er utdanna sosialantropolog og jobber for avisa Klassekampen.

Som leder av Rødt Oslo var han sentral i forhandlingene om samarbeidsavtalen med byrådet i 2015, forhandlinger om budsjett i for 2018 og å få på plass formelle koblinger mellom bystyregruppa og styret i Rødt Oslo. Sist periode satt Mikkel i bydelsutvalget og som leder av kultur -og oppvekstkomiteen i bydel Bjerke.

I bystyret ønsker han spesielt å arbeide for en mer rettferdig boligpolitikk og en byutvikling som både er miljøvennlig og rød.

Nominasjonskomiteens endelige forslag til kandidater til kontrollutvalget

Representant: Jostein Starrfelt, 1980, Nordstrand, Forsker

1. Vara: Morten Elster, 1986, Sagene, Rådgiver

2. Vara: Per Medby, 1969, Grünerløkka, Seniorrådgiver