Den digitale infrastrukturen skal være demokratisk styrt

Rødt Oslo vil at den digitale infrastrukturen i Oslo kommune skal være demokratisk styrt og eid. Den skal også være organisert på en åpen måte, for å gi befolkningen innsyn og dermed reell medbestemmelse.

Stadig flere offentlige funksjoner bruker digitale verktøy og derfor blir avhengigheten av private, internasjonale selskaper større. Dette vil Rødt Oslo jobbe imot.

Rødt Oslo vil at Oslo kommune kun skal bruke åpen kildekode og protokoller. Dette vil hindre at kommunen låses til én enkelt leverandør og en potensiell snikprivatisering av offentlig sektor.

Rødt Oslo vil nå dette målet ved at all programvare som utvikles på oppdrag av kommunen skal gjøres fritt tilgjengelig på internett. Koden skal publiseres med tilhørende dokumentasjon slik at kommuner i andre deler av landet kan bruke og videreutvikle denne kodebasen. Oslo kommune skal også jobbe for å samarbeide med andre, nasjonalt og internasjonalt, rundt utvikling og videreutvikling av offentlige kodeprosjekter. Samarbeid på tvers av kommuner bidrar til mindre dobbeltarbeid og mer deling av kunnskap.

Photo by Alexandre Debiève on Unsplash

Data som samles inn i Oslo kommunes regi anses som innbyggernes felles eiendom. Disse dataene skal ikke kunne selges, men tilgang kan gis gratis eller mot en avgift. Spørsmål om tilgang og kostnad bestemmes demokratisk på bakgrunn av formålet og hvem som ber om tilgang.

Rødt Oslo vil at Oslo kommune skal være en på pådriver for tilsvarende demokratisering av den digitale infrastrukturen også nasjonalt og en hensiktsmessig samordning av kommunalt digitaliseringsarbeid i Norge.

Rødt Oslo vil at algoritmer, inkludert kunstig intelligens, som behandler innbyggernes data skal være åpne. Dette betyr at folk skal få en redegjørelse for hvordan disse avgjørelsene blir tatt og ha mulighet til å etterprøve dem. Det bør også antas at disse algoritmene antagelig vil inneholde feil, eller skjevheter som er uønskede. Retting av slike feil må derfor garanteres gjennom åpenhet og demokratisk kontroll.

Som del av dette arbeidet støtter Rødt Oslo Attacs og Handelskampanjens opprop mot datahandelsavtalen som er i ferd med å forhandles i World Trade Organization.