Demonstrasjon mot NATOs militærøvelse Trident Juncture lørdag 27. oktober

Rødt Oslo er tilslutta demonstrasjonen mot NATOs militærøvelse Trident Juncture lørdag 27. oktober og oppfordrer alle krigsmotstandere til å møte opp.

Det er oppmøte på Jernbanetorget kl. 13 og protestmarsjen går opp Karl Johansgt. til samlingsplass ved Spikersuppa - hvor det blir appeller og kulturinnslag.

I Oslo er det en aksjonsgruppe bestående av personer med tilknytning til forskjellige fredsorganisasjoner som har tatt dette initiativet med følgende paroler:

  • Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
  • Øvelsen øker spenningsnivået!
  • Norge skal ikke være en krigsskueplass!
  • Nei til utenlandske tropper og baser i Norge!
  • Norge må tilslutte seg forbudet mot atomvåpen!

NATO-øvelsen er den største som arrangeres i Norge. 40 000 soldater skal øve på krig. Øvelsen er ledd i en militæropprustning i en tid hvor det trengs avspenning og en aktiv fredsbevegelse. Det er paradoksalt at Norge deler ut fredsprisen samtidig med at det arrangeres en militærøvelse som kan øke spenningsnivået i nord-områdene og fører til økt militarisering og krigsfare også på norsk jord.

Facebookevent finner dere her