Bli Palestina-aktivist!

Mange lurer på hva de kan gjøre for å støtte det palestinske folket. Her er noen tips.

1. Sjekk banken din!
Bruk to minutter på å fortelle banken din at du ikke vil at de skal plassere pengene dine i selskaper som opererer på okkupert jord! Fagforbundets kampanje finner du her.

2. Kampanjen Apartheidfrie soner, denne er både internasjonal og nasjonal, i Norge er det i dag 69 soner som har erklært seg apartheidfrie.

3. Kampanjen mot det baskiske transportselskapet CAF og Norske tog (også Oslo Sporveier/Oslo kommune har inngått kontrakt og opsjoner med selskapet). Kampanjen er både internasjonal og nasjonal.

4. Oljefondet investerer i okkupasjonen, underskriftskampanje til Fagforbundet og Norsk Folkehjelp med oversyn over investeringer i selskap på okkupert palestinsk jord (hver norske statsborger investerer kr 30 000 i okkupasjonen).

5. Butikkaksjoner -boikott israelske varer og tjenester
Coop og Bama (leverer varer til Norgesgruppen som eier butikkene Meny, Kiwi, Spar, Joker) er de største importørene av israelsk frukt og grønt. Send brev/kontakt fruktsjef og daglig leder i butikken – forbrukermakta er stor.

Liste over produkt og varer som vi ikke skal kjøpe.

6. Meld deg inn i Palestinakomiteen.

7. Støtt Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon.

Foto: Gudmund A. Dalsbø