Bli kjent med topp ti på bystyrelista!

Torsdag 22. november er det nominasjonsmøte i Rødt Oslo. Her kan du lese mer om de ti som er innstilt på toppen av lista.

Torsdag 22. november klokka 18.00 avholder Rødt Oslo nominasjonsmøte på Ingeniørenes hus møtesenter i Kronprinsens gate 17. Alle medlemmer i Rødt Oslo som har betalt medlemskontingent for 2018 har stemmerett. Nye medlemmer må ha vært medlemmer i minst tre uker for å ha stemmerett.

Nominasjonskomiteen la fram sitt forslag til liste tidligere i høst. Du kan lese mer om det her.

I denne saken kan du bli bedre kjent med de som er innstilt på de ti øverste plassene på lista.

1. Eivor Evenrud, f. 1982, Nordstrand (Ekeberg), barnehagelærer

Eivor Evenrud

Eivor er barnehagelærer og med fagbrev i barne -og ungdomsarbeid, og mangeårig tillitsvalgt i Fagforbundet. Hun har jobbet som pedagogisk leder i ti år, og har deltatt i den offentlige debatten om barns beste i hele sitt voksne liv. Barns og unges rett til lek og fritid, og at penger bevilget til velferd faktisk går til velferd er viktige saker for henne. I tillegg arbeider hun aktivt for ytringsfrihet for kommunalt ansatte, særlig i skole og barnehage, og for en mer rettferdig by. Hun ble valgt inn i Oslo bystyre i 2015, og er nestleder i bystyrets kultur- og utdanningskomite. Hun tok over som gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre når Bjørnar Moxnes kom inn på Stortinget i 2017.

2. Maren Rismyhr, f. 1947, Grorud (Ammerud), pensjonist

Maren Rismyhr

Maren har arbeidet som lærer på skoler i Groruddalen gjennom flere ti-år, og har vært tillitsvalgt for Lærerlaget/ Utdanningsforbundet. Politisk aktiv siden begynnelsen av 70-tallet. Kvinnekamp, oppvekst og helse har vært hennes kjernesaker, nå er hun engasjert i kampen for lokalsykehusene og leder for Aker Sykehus Venner. Hun er opptatt av at bydelene må ha nok ressurser til å gi et godt tilbud til alle som trenger det. Har også vært en tydelig stemme mot uthuling av markagrensa og mot Huken pukkverk. Hun har representerer Rødt i Grorud bydelsutvalg de siste 12 årene, og har tidligere vært vara for RV i Oslo bystyre og sekretær for RV på Stortinget 1993 -97.

3. Siavash Mobasheri, f. 1990, Nordstrand (Lambertseter), Lærer og leder av Rødt Oslo

Siavash Mobasheri

Siavash er lærer i voksenopplæringa, avdeling Skullerud og har tillitsverv i Utdanningsforbundet. Han er født i Iran og kom til Norge i 2002, og har hatt store deler av oppveksten sin i Valdres. Lovende fotballspiller for blant annet Elverum Fotball og KFUM Oslo, men har de siste årene prioritert ned det til fordel for politikk. Han skrev masteroppgave om 6-timersdag og mener at det er på høy tid med en arbeidstidsreduksjon. Han brenner for utdanningspolitikk, rettferdig byutvikling og idrettspolitikk som gjør at alle barn og unge har mulighet til å delta hvis de ønsker det. Siavash er vara til Oslo bystyre og leder av Rødt Oslo. (To i komiteen vil ha Siavash på 5. plass)

4. Sofia Rana, 1982, Stovner, kabinansatt

Sofia Rana

Sofia er oppvokst på Furuset og er ekte Groruddøl. Har vært kabinansatt i SAS i 12 år og er tillitsvalgt og styremedlem i Norsk kabinforening. Sitter i antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt, er antirasistisk aktivist og har tidligere vært sentral i å arbeide mot konservative holdninger gjennom norsk-pakistansk forening. I bystyret vil hun arbeide for et ryddig arbeidsliv og mer makt til arbeidstakerne. Hun vil også bidra til å gjøre Oslo til en mer inkluderende by. Hun har en bachelor i ledelse, og driver også med mediekritikk for medier24. Har vært med i Rødt siden 2014.

5. Mikkel Øgrim Haugen, f. 1989, Gamle Oslo (Tøyen), arrangementsansvarlig

Mikkel Øgrim Haugen

Mikkel er oppvokst på Tonsenhagen i Groruddalen, og bor med familien på Tøyen. Han har vært leder og nestleder i Rødt Oslo og er landsstyre­representant. Han håper å kunne være en kandidat for hele byen og representerer bredden i vår politikk i bystyret. En av hjertesakene hans er boligpolitikk siden det er her vi ser de største klasseforskjellene og siden det er her Rødt kan få til den største forandringen. Er også engasjert mot utbygging av E18 vestover. (To i komiteen vil ha Mikkel på 3. plass)

6. Rameen Najam Sheikh, f. 1997, Søndre Nordstrand (Holmlia), student og medlemsoppfølger i Yrkestrafikkforbundet

Rameen Najam Sheikh

Rameen er oppvokst og bor på Holmlia. Har vært leder i Oslo Rød Ungdom og er i dag nestleder i Rød Ungdom. Hun vil arbeide for at Oslo blir en mer solidarisk by også i verden, for eksempel gjennom boikott av israelske varer. Hun vil arbeide for at Oslo blir en by der alle kan føle seg trygge, uten å bli utsett for seksuell trakassering eller rasisme. Hun vil også arbeide for gode fritidstilbud til alle, uansett størrelse på lommeboka og hvor i byen man vår.

7. Terje Fjellum, f. 1955. Østensjø (Manglerud), trykker og nestleder i Oslo Grafiske Fagforening

Terje Fjellum

Terje var i en årrekke leder i Oslo Grafiske Fagforening, og er fremdeles sentral i avdelingen i Fellesforbundet. Han er opptatt av at Oslo kommune har ansvar for å som sikre et ryddig arbeidsliv, med gode lønns- og arbeidsvilkår. Han er også opptatt av at velferdsordningene må sikre de svakeste, for eksempel gjennom god hjelp og støtteordninger til familier med barn som er syke eller han funksjonsnedsettelser.

8. Ylva Holm Torsteinson, f. 1988, Grünerløkka, baseleder i aktivitetsskolen

Ylva Holm Torsteinson

Ylva er utdannet barne- og ungdomsarbeider og leder Rødt Grünerløkka, nestleder i Rødt Oslo og styremedlem i Ship to Gaza Oslo. Hun vil arbeide mot barnefattigdom og for flere og gratis fritidstilbud, slik som ungdomsklubber og flerbrukshaller. Hun vil ha leksefri skole, og AKS med en tydelig bemanningsnorm som blir fulgt. Hun vil arbeide for at Oslo skal være en by uten sosial dumping, at byen vår skal stå i front for hele- og faste stillinger, og at pengene til velferd skal gå til det de er ment til. Kommunen må bestemme over Oslo Havn og sørge for ILO 137 blir fulgt.

9. Stig Berntsen, f. 1975, Gamle Oslo, (Vålerenga), Hjelpepleier og hovedtillitsvalgt.

Stig Berntsen

Han arbeider som hjelpepleier, og er faglig sekretær i Fagforbundet helse, sosial og velferd i Oslo. Han er også hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Helseetaten. Stig er opptatt av at Oslo kommune skal være en ryddig arbeidsgiver, som ikke tilbyr folk latterlig lave deltidskontrakter og med forsvarlig bemanning i helsetjenestene. Han har avdekket uryddige forhold på Lindeberg Omsorgssenter. Han er aktiv antirasist og et kjent fjes i solidaritetsdemonstrasjoner og mot krig.

10. Kjell Bjarne Dahl, 1956, Gamle Oslo (Grønland), lærer

Kjell Bjarne Dahl

Sosiallærer ved Uranienborg skole, har vært lærer for ulike aldersgrupper gjennom 40 år, og plasstillitsvalgt for Lærerlaget / Utdanningsforbundet. Opptatt av å etablere alternative læringsarenaer, og sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Ønsker å jobbe mot Oslo som klassedelt by. Politisk aktiv siden gymnastiden, har representert Rødt i Kristiansund kommunestyre fra 2008. Alltid hatt tillitsverv for partiet og dets forløpere. Flyttet til Oslo for et år siden.