Bli kjent med Rødt Oslos valgkampsekretær

Nora Uvsbakk har vært ansatt som valgkampsekretær i Rødt Oslo siden desember i en stadig økende deltidsstilling. I månedene som kommer fram mot valget vil Nora være en av de viktigste kontaktpunktene for både lag og enkeltpersoner som vil være en del av valgkampen til Rødt Oslo. Så hvem er denne valgkampsekretæren? Hvor kommer hun fra? Hva liker hun å jobbe med?

Nora Uvsbakk | Foto: Bjørn Ingar Pedersen

Nora bor i Rælingen og er derfor ikke medlem av Rødt Oslo, men Rødt Nedre Romerike, hvor hun også sitter i lokallagsstyret. Da Nora flyttet til Rælingen for et par år siden med samboeren og datteren som nå er fire år, kom hun tilbake til hjemlige trakter, for hun er vokst opp i Lørenskog. Hun har imidlertid bodd sju år i Tromsø og har mye av sin politiske erfaring derfra.

Som mange i Rødt har Nora bakgrunn fra Rød Ungdom og i Tromsø var hun med på å gjenoppstarte Rød Ungdom etter flere år uten et organisert lag i byen. Nora var også valgkampsekretær for Rødt Troms i 2013, så det å organisere valgkamp er ikke noe nytt for henne. Det er selvsagt store forskjeller mellom Troms og Oslo. - Ikke minst er det flere folk her og kortere avstand mellom dem, sier Nora med et smil.

Nora trives med folk. Hun kombinerte studier i statsvitenskap med å jobbe i barnehage og når hun jobber politisk er hun opptatt av hvordan vi er organisert og hvordan vi skaper gode møteplasser for folk. – Vi er et parti som vokser, og vi trenger møteplasser som gir rom for at alle får mulighet til å delta i både debatter og politiske arbeid, sier hun. Nora ser at dette ikke er enkelt, men hun mener det er viktig at vi finner organisatoriske løsninger. - Vi kan ikke vente og se, for dette er ikke noe som ordner seg av seg sjøl, slår hun fast.

Som mange andre kvinner har Nora lang erfaring med hvilke stemmer som blir hørt og hvem som blir synlig hvis man bare lar ting «ordne seg sjøl». – Vi lever i et samfunn hvor strukturene favoriserer menn og hvor systemet er tjent med at kvinner undertrykkes. Dette har selvsagt også konsekvenser for hvordan politiske organisasjoner og partier fungerer, og vi må organisere oss for å motvirke systemet rundt oss, sier hun. Nora er opptatt av å jobbe med politisk organisering av kvinner både innad i Rødt og som en del av den organiserte kvinnebevegelsen.

Nora har gjennom mange år vært aktiv i Kvinnefronten og har de to siste årene hatt en deltidsstilling som organisasjonssekretær. Mange har én hjertesak som har bidratt til at de har blitt kvinnepolitisk aktive. Nora innrømmer at dette ikke er tilfelle for henne. – Jeg kan ikke si at det var én spesiell sak. For meg var det nok mer det at da jeg skjønte hvordan alt hang sammen, at det var systemisk og at det var overalt, at jeg kjente at dette var viktig for meg. Kvinneundertrykkinga er overalt og vi må kjempe mot den overalt. Så enkelt og så vanskelig, sier hun og smiler.

Rødt Oslo har altså fått en valgkampsekretær som er opptatt av valgkamp, kvinnekamp og organisasjonsarbeid, men er det mulig å snakke med henne om andre ting? Nora avslører at hun har sunget i kor i 21 år. Det har blitt en del forskjellige kor etter hvert, for tida går det i blandakor og korøvelsene sikres plass mellom politiske møter. Og er du ikke interessert kor, så kan dere jo ta en prat om overgangen fra byrådsmodell tilbake til formannskap i Tromsø, for det har Nora forsket på og skrevet om. Ellers er det ingen grunn til å la seg overraske om Nora har med seg en yngre assistent av og til. Med to aktive foreldre er det av og til at Ellinor på fire må bli med på et helt eller halvt møte, noe hun ser ut til å trives utmerket med.