Bevar trærne på Teisen!

På Teisen er 1000 beboere i Teisen Park Borettslag i harnisk fordi kommunen vil hogge ned 7 svære trær for å utvide sykkelveien langs Tvetenveien.

Trærne som er 60-70 år gamle fungerer som støyskjerming og fanger opp flere tonn svevestøv fra Tvetenveien. De må nå vike fordi Sykkelekspressveien som kommer fra Tveita skal forlenges til Helsfyr. Et svært viktig miljøvern for beboerne må fjernes fordi dagens sykkelvei er for smal for «ekspressveien».

22. oktober var Siavash Mobasheri og Sofia Rana fra Rødts bystyregruppe på befaring på stedet. De snakket bl.a. med beboer Henning Jensen fra Innbyggerinitiativet om saken som kommer til behandling i Samferdselskomiteen i november. Både Siavash og Sofia reagerte sterkt på det de fikk se og høre. Tiltaket framstår som meningsløst. Dersom dette ikke kan omgjøres må det i det minste være mulig å skjerme disse trærne gjennom dispensasjon fra forskriftens bestemmelser om bredde på de 250 meterne dette dreier seg om?

Siavash Mobasheri, Henning Jensen og Sofia Rana på befaring i dagens sykkeltrasé.