Bevar Torshovtoppen!

Denne uttalelsen blei vedtatt på Rødt Oslos årsmøte 13. og 14. februar 2021.


Torshovtoppen er et unikt grøntområde på 45 dekar som har historiske kulturminner, bevaringsverdige gårds- og skolebygg og store friområder med en gammel eplehage som hørte til skoleanlegget. Områdets historiske betydning går helt tilbake til førkristen tid, med gravhaugene som antagelig har gitt navnet til Torshov - Tors hov. Den over hundre år gamle eplehagen som ble opprettet som en del av spesialskoleanlegget fra slutten av 1800-tallet, spiller en sentral rolle for det biologiske mangfoldet i bydel Sagene, og er en grønn oase som altfor få får glede av i dag.

Bastia Eiendom AS som nå eier tomta, kjøpte den i 2005 fra Statsbygg og har vanskjøttet området, drevet ulovlig byggevirksomhet og sperret gjennomgangen i eplehagen med gjerde. Da tomta ble solgt, var det tverrpolitisk enighet om at den skulle «utnyttes til offentlige formål som skole, barnehage og friområde». Disse føringene påvirket sjølsagt prisen som Bastia Eiendom fikk kjøpe tomta for. Bastia Eiendom har flere ganger forsøkt å få omregulert tomta slik at de kan bygge høye boligblokker på grøntområdene, men er blitt avvist av et enstemmig bystyre.Rødt Oslo mener nå at tida er inne for at Oslo kommune kjøper tomta. Så lenge tomta tilhører Bastia Eiendom vil den enten forfalle eller bli utbygd.

Aksjonsgruppa «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet» og beboere i bydel Sagene har lagt fram sine visjoner om Torshov Kultur- og Miljøsenter. Aksjonsgruppa gjør en fantastisk jobb for fellesskapet og har vunnet stor respekt, men sier sjøl at de ikke har vunnet fram før tomta er i offentlig eie.

Rødt Sagene foreslo allerede i 2017 videregående skole på tomta - noe som også ble vedtatt i bydelsutvalget i Bydel Sagene. I en bydel med høyt skolefrafall og uten videregående skole, vil en slik skole kunne styrke skolemotivasjonen.

Vi lever i en spesiell tid under en pandemi. Er det noe pandemien har lært oss, er det hvor viktig det er med tilgang til kultur- og naturopplevelser og gode felles møteplasser for framtida.

Årsmøtet i Rødt Oslo krever at Oslo Kommune kjøper Torshovtoppen i Bydel Sagene for at området skal komme allmennheten til gode.