Rødt sier nei til beboerparkering på Furuset

Beboerparkering er en ordning med ekstra høye parkeringsavgifter i gatene for de som ikke bor i området. På denne måten skal en unngå at andre opptar parkeringsplassene for beboerne. Men ordningen har over tid medført uheldige konsekvenser. Den faste utgiften for beboerne har blitt svært høy, mens elbil-eierne slipper svært billig fra det.

Når Velforeningen på Furuset ønsker å prøve ut beboerparkering i villastrøket på Furuset,

har Rødt gått imot dette. Saken er foreløpig utsatt mens bydelsadministrasjonen i Alna skal foreta en nærmere beboerundersøkelse om forslaget. Når dette er ferdig, kommer spørsmålet opp igjen i Miljø- og Byutviklingskomiteen i Bydelsutvalget. Det er allikevel klart at det uansett ikke blir snakk om en «prøveordning». Innføring av beboerparkering krever investeringer i automater osv. slik at dette i tilfelle blir en permanent ordning.

Stadig flere steder

Beboerparkering blir i økende grad innført i byen vår. Formålet har vært å redusere fremmedparkeringen og bedre miljø og luftkvaliteten. Nå foreslår byrådet at målet også skal være å redusere bilbruken i Oslo generelt.

I noen boligområder har enkelte krevd beboerparkering. Det er lett å forstå motivet når f.eks. Furuset Vel ber om innføring av beboerparkering i småhusstrøket på Furuset. De ønsker å få bukt med hensatte bilvrak og fremmedparkerte biler som står i veien for kjøring til eiendommene og sperrer for snøplogen om vinteren.

Men løsningen er ikke uproblematisk. Beboerparkering har faktisk blitt en viktig inntektskilde for kommunen. For å få parkeringsbevis må det betales høye satser for de som ikke har parkeringsmulighet på egen tomt. Ordningen har gode intensjoner, men den har dessverre blitt en avgift som rammer usosialt og urettferdig. En alenemor som pendler til jobb med en vanlig bil ender opp med å betale langt mer enn millionæren som kjører Tesla.

El-biler

Når elbiler kan parkere gratis eller til sterkt reduserte priser, medfører dette også en konflikt mellom de som har beboerparkering og el-bilister som bruker området til pendling. Rødt Oslo behandlet saken på sitt årsmøte i februar, og det ble vedtatt at Rødt vil jobbe for at beboerparkering faktisk prioriteres for de som bor i et område, med parkeringsbevis uavhengig av om du er rik eller fattig.

El-biler skal ikke være noe unntak fra dette. Man bommer på målet med å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser når dette ekskluderer de med dårlig råd. Å innføre en avgift som straffer de som ikke har råd til el-bil bidrar til å forsterke forskjells-Norge.

For høye satser

Økningen i satsen for beboerparkering fra 3.600 til 5.400 kr. for fossilbiler som Byrådet fikk vedtatt i sitt budsjett for 2021, er svært usosial og rammer beboere med vanlige inntekter og vanlige biler hardt. Elbiler slipper unna med 900 kroner.

Det kan ikke være et rødgrønt byråd sin oppgave å skattlegge sine egne velgere på denne usolidariske måten. Rødt Oslo vil i stedet jobbe for:

- Å likestille taksten på beboerparkering for fossilbiler og elbiler.

- At el-biler betaler det samme som andre biler ved gjesteparkering i beboersoner.

Skrevet av Arne H. Rolijordet

Rødt Alna