Beboerparkering rammer usosialt

Denne uttalelsen blei vedtatt på Rødt Oslos årsmøte 13. og 14. februar 2021.

Vi i Rødt ønsker å kutte i flate avgifter som ikke skiller mellom fattig og rik eller hvor mye man forbruker. Rødt Oslo ser likevel behovet for beboerparkering for å sikre parkeringsmuligheten for de som bor i et område, og vi støtter formålet med å redusere arbeidsreiseparkering og dermed bedre miljøet og luftkvaliteten. Men da må beboerparkering faktisk prioriteres for de som bor i et område med parkeringsbevis og fremmedparkering bøtelegges.

El-biler skal ikke være noe unntak fra dette. Målet om å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser har man bommet på når dette ekskluderer de med dårlig råd. Å innføre en flat avgift som straffer de som ikke har råd til el-bil er heller ikke i tråd med vår solidariske politikk.

Den økningen i satsen for beboerparkering som Byrådet fikk vedtatt i sitt budsjett for 2021 (fra 3.600 til 5.400) er svært usosial og rammer beboere med vanlige inntekter hardt. Det kan ikke være et såkalt rødgrønt byråd sin oppgave å skattlegge sine egne velgere på denne måten. 

Rødt Oslo vil derfor jobbe for: 

- Å likestille taksten på beboerparkering

- At el-biler betaler det samme som andre biler ved gjesteparkering i beboersoner.