Bad- og svømmehallplan for Rødt Oslo

Svømming er folkehelse, livsnødvendig mestring og familieglede! I fjor vedtok Rødt Oslo en badeplan, altså en plan for svømme- og badepolitikken i Oslo framover. Vi har tatt en prat med primus motor bak denne planen, Terje Skaufjord fra Rødt Grünerløkka.

Photo by Yaroslav Melnychuk on Unsplash

Hei Terje! Først og fremst: hvorfor trengs det en badeplan?

Det kan jeg forklare! Rødt Oslo var ganske aktive på bad-området for sju-åtte år siden, særlig i forbindelse med Bademeldingen til det borgerlige byrådet. Rødts valgkamp i 2013 ble åpnet med pressekonferanse i det tomme bassenget til Sagene bad! Det var flere gode punkter og innspill i mediene fra våre folk på rådhuset og fra Reza Rezaee på Sagene. Men vi manglet en helhetlig politikk. Og det som foregikk på rådhuset ble i mindre grad en del av Oslopartiets egen politikk.

Det er når planene for skoler og flerbrukshaller legges at Rødt i bydelene og Rødt Oslo sentralt må være klare med godt begrunnede forslag. Rødt Grünerløkka med støtte fra bydelen har kjempet for svømmehall i Løren flerbrukshall, men vi opplevde å være for seint ute. Folk vil ha bad! Det viser alle undersøkelser til gangs. Men vi bor i en badefientlig by hvor de som styrer er fornøyd med å bygge ett nytt bad (Stovner) etter 37 års pause. I tillegg til å ruste opp og nybygge eksisterende bad som Tøyenbadet.

Skjønner! Hvordan gikk dere fram for å lage planen?

Vi tok utgangspunkt i et dokument som jeg hadde sendt ut til diverse folk tidligere. Leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, oppfordret oss til å danne en gruppe av bad-interesserte fra flere bydelslag, og det gjorde vi. Gruppa har bestått av Bjørn Bjørnsen, Lillian Engtrø, Jacob Erstad, Trude Koksvik Nilsen og meg selv. Vi møttes og sendte e-poster og utkastet ble endret med nye innspill, og ferdigstilt innen fristen vi hadde fått.

Hva er det viktigste i planen?

Det viktigste mener jeg er at planen tar for seg alle sider av svømmehall- og badbehovet. Vi er selvsagt opptatt av skolebarn som har krav på ordentlig opplæring etter rådende læreplaner uten å måtte busse over halve byen, og vanlige Oslo-borgeres legitime krav om ordentlige svømmetilbud for familien, slik praktisk talt alle byer i Norge har. Men vi er like opptatt av bad med tilrettelegging for folk med særskilte behov samt terapibad for eldre og pasienter i opptrening. Alle har rett på et svømmetilbud. På Grünerløkka slåss vi nå for opprettholdelsen av bassenget på Sofienberghjemmet.

Hvordan skal Rødt Oslo jobbe videre med dette framover?

Rødt har vært preget av samme tankegang som alle andre partier. Bad koster penger! Slik forsvant svømmehallen fra planene til ny skole på Mortensrud. Rødt i Søndre Nordstrand kjempet knallhardt lokalt og fikk med seg de aller fleste! De vant ikke, men det er veien å gå, og ikke gi seg.

Rødt må fremme følgende tankegang: Svømmehaller trengs og det er mye billigere å bygge svømmeanlegg i forbindelse med nybygging av skoler og flerbrukshaller, enn å bygge separat.

Sånn må det være i alle bydeler. Det er et kjempeunderskudd av svømmehaller. Oslo har dekningsgrad på linje med en by av "lille" Stavangers størrelse. Nøkkelen til gjennombrudd for Rødt som "badeparti" er at vi planlegger og argumenterer lokalt. Alle partilag og BU-grupper er herved utfordret! Oslo. Filipstad, Ulven, Ensjø og andre områder. Ikke uten svømmehall!

Her kan du lese badeplanen: