Åtte gode grunner til å stemme Rødt i Oslo

Her kan du lese åtte gode grunner til å stemme Rødt i Oslo.

Illustrasjon: Ingunn Dybendahl

Hva har Rødt gjort i denne bystyreperioden (2015-2019)?

Rødt har farget Oslo litt rødere og grønnere gjennom Oslo-budsjettene.

1.  En av Rødts hovedsaker har vært å stanse velferdsprofitører i barnehage- og sykehjemsektoren.
2.  Pris på kommunale bad er halvert, etter et vellykka prosjekt med samme ordninga i 2018.
3.  Rødt har sabotert regjeringens usosiale barnehagepolitikk. I Oslo sier vi nei til regjeringas realøkning i barnehagenes foreldrebetaling.
4.  Barn kan kjøre gratis kollektivtrafikk til de er 6 år, altså 2 år lengre enn de kan med dagens ordning, og at ungdomsbilletten skal gjelde til man er 18 år.
5.  100 millioner kroner på universell utforming av skoler og offentlige bygg.
6.  200 millioner mer til spesialundervisning i Osloskolen over fire år
7.  Økt budsjettet for rehabilitering av kommunale boliger med flere hundre millioner kroner
8.  Prosjekter med tredje boligsektor, altså en boligsektor mellom de kommunale boligene for vanskeligstilte og det vanlige markedet.
9.  Og ikke minst, vi har oppretta en kvinnepott der kvinneorganisasjoner i Oslo kan søke om midler for å drive kvinnekamp!

Her er noen av sakene Rødt Oslo vil jobbe for i perioden 2019-2023:

1. Heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet

Forskjells-Oslo er skammen over å ikke ha råd til å arrangere barnebursdag eller å ta med familien på ferie. Det er stresset over å stadig måtte jakte etter neste vakt, fordi du ikke får fast jobb. Det er når vi er vitne til økt aktivitet blant høyreekstreme og nazistiske miljøer, og mange med minoritetsbakgrunn føler seg utrygge i våre gater.

Det er frustrasjonen over at tusenvis av deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling ikke blir meldt inn i pensjonsordningen. De får heller ikke uførepensjon, og etterlatte får ikke ektefelle- eller barnepensjon. Rundt 75 % av dem er kvinner. Over halvparten er under 35 år. Det er både diskriminerende og urettferdig. Dette er ting Rødt vil gjøre noe med. Rødt vil at heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet. Vi vil ha 6-timers normalarbeidsdag. Og vi vil jobbe for at kommunen gir sine ansatte rett til pensjon fra første krone.

Les mer: Kampen om Oslo: Rødt tre ganger så store som Frp i ny måling

2. Aker og Ullevål Sykehus

Sykehus skal ikke drives som butikk. Rødt vil ha et offentlig finansiert og drevet helsevesen hvor folks behov for spesialisthelsetjenester blir ivaretatt.

Vi har ingen sengeplasser å miste. Lokalsykehustjenestene i Oslo må bestå og bygges ut, slik at hele Oslos befolkning sikres gode og trygge sykehus. Sykehusene må ha god nok kapasitet og plass til at toppene kan tas, folk slipper å ligge på korridoren og arbeidsmiljøet ivaretas.

Rødt går sterkt imot at Ullevål sykehus skal legges ned for å finansiere investering i nytt regionssykehus samlokalisert med Rikshospitalet på ­Gaustad. Tomta på Gaustad egner seg ikke for utbygging, den er for liten, trang og bratt. De fredede bygningene på gamle Gaustad sykehus like ved må fortsatt få ligge fritt med store grøntområder rundt. Aker sykehus må gjenåpnes som fullgodt lokalsykehus med akutt­funksjoner og fødeavdeling for de fire Groruddalsbydelene.

3. Styrke bydelsøkonomien

Rødt har klart å fjerne rammekuttet for bydelene i denne fireårs-perioden. Fordi det er fra bydelene vi får helsestasjoner, barnehager, ungdomstilbud og hjemmehjelp når vi ikke lenger klarer alt selv. Det er bydelen som innvilger og betaler for plass på sykehjem.

Rødt vil jobbe videre for å faktisk styrke bydelene, hvert eneste år fremover, slik vi har gjort hvert eneste år tidligere.

Les mer: Mandag fikk Raymond og co lønnshopp. Men Rødt stemte imot

4. En by for alle

Forskjells-Oslo skapes når byrådspartiene (Ap, SV og MDG) og høyresida ikke er villige til å støtte Rødts krav om å senke husleia med 3000 kr i måneden for alle som bor i kommunal bolig og har gjengs-leie nå. Byrådet vil heller jobbe videre i ro og fred og finne en løsning når de har god nok oversikt. Det hjelper ikke folk som måned etter måned sliter for å få endene til å møtes.

Rødt er for at alle skal kunne ha en god bolig til en rimelig pris. Vi jobber for et Oslo for innbyggerne, ikke utbyggerne, hvor hensynet til befolkninga går foran kapitalkreftene i utviklinga av byen. Oslo er i ferd med å bli en by for de som greide å komme seg inn på markedet, har formue og som gir verdiene videre til barna. Skal Oslo være en by for alle, må vi sikre at både byutviklinga og boligpolitikken er sosial og inkluderende. Vi vil at kommunen skal bygge ikke-kommersielle boliger og boliger som er leie-til-eie.

Les mer: En by for alle

. Mot privatisering av velferdstjenester

Vi godtar ikke at private virksomheter som har overtatt kommunale oppgaver skal få gjøre akkurat som de vil. Derfor har vi gang på gang vist handlekraft og stilt byrådet til ansvar i saker om velferdsprofitører, blant annet når det gjelder barnehager, sykehjem og renovasjonsskandalen. Vi vil at skattepenger som bevilga til velferd skal gå til velferd, og ikke ende i lommene på noen private eiere – velferdsprofitørene.

Privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som sykehjem, renhold, buss, parkdrift, barnevern og eldreomsorg, skal tilbake i kommunal regi.

Les mer: Slik skal Rødt hindre nye kommersielle barnehager i Oslo

Illustrasjon: Ingunn Dybendahl

6. En sosial og rettferdig miljøpolitikk

Rødt er et miljøparti. Rapportene fra FNs klimapanel tegner et dystert bilde av framtida, også Oslo får mer ekstremvær, og også her er naturen under press. Menneskeheten har det siste århundret levd i et kapitalistisk forbrukssystem frakoblet jordas tåleevne, og vi bruker mer ressurser enn det jordkloden kan bære fram. Rødts alternativ er en sosialisme som ikke ødelegger livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Grønn kapitalisme er en selvmotsigelse.

Vi jobber for et samfunn hvor naturens tålegrenser, ikke kapitalismens behov for stadig vekst, setter rammene for menneskelig aktivitet.

Les mer: Bystyret går inn for å rive Hausmanns gate 42 i Hauskvartalet. Mot Rødts stemmer

Oslo må i likhet med resten av den vestlige verden kutte sine klimagassutslipp drastisk. Kommunen må også ta vare på de lokale naturverdiene og byens grønne lunger. For at vi skal klare dette uten å øke de sosiale forskjellene i byen, vil Rødt Oslo vil jobbe for en politikk som er både grønn og sosial.

Rødt jobber for en politikk som legger til rette for bedrifter med høy verdiskapning og uten klimautslipp. Når arbeidsplassene plasseres nær der folk bor, oppnår vi bærekraftige og klimavennlige bysamfunn der avstandene mellom arbeid og hjem er små. Rødt Oslo mener en bevisst næringspolitikk er like viktig for å nå dette målet som en gjennomtenkt boligpolitikk. Vi må legge til rette for en bærekraftig byindustri som skaper arbeidsplasser og verdier over tid.

Les mer: https://xn--rdt-0na.no/oslo/program

7. Gradvis innføre gratis kollektivtransport for alle


Vi vil styrke kollektivtrafikken og gjøre den billigere, samt gjøre det tryggere å gå og sykle gjennom gode fortau, gang- og sykkelveier. Samtidig må nødvendig transport i størst mulig grad tas kollektivt eller til fots og på sykkel. I Oslo har vi også fått gjennom gratis kollektivtransport for barn opp til seks år. Vi vil også jobbe for å få tre timers gyldighet på enkeltbilletter.

8. En bevegelse - ikke en valgkampmaskin

Når Rødt deltar i valg er det for å ta parti for folk, mot alle former for under­trykking og urettferdighet. Vi arbeider for et reelt folkestyre. Samfunnets ­ressurser må styres demokratisk, ikke av pengemakta. I bystyret har Rødt den siste perioden fått gjennomslag for å reversere privatiseringa av kommunal virksomhet og ta tilbakesykehjem og andre tjenester som ble privatisert under borgerlig styre. Rødt har stansa salg og anbudsutsetting av flere kommunale barnehager til kommersielle kjeder, og ingen nye private barnehager er godkjent. Det var Rødt som tok initiativet og sørget for at søppelhentinga igjen kom i kommunal regi.

I bystyret og i bydelsutvalgene vil Rødt være en pålitelig samarbeidspartner for fagforeninger, miljøorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner, kvinne­organisasjoner og alle som rammes av innskrenkninger i velferdstjenestene i Oslo.

Det er mulig å skape et bedre Oslo for alle. Les mer i Rødts 20 punkter for et bedre Oslo.

Les mer om Rødt Oslos kandidater til Oslo bystyre her

Foto: Johanna Engen

Støtt oss økonomisk

Rødt vil ikke at de rikeste skal kunne kjøpe seg innflytelse i politikken. Derfor har vi ingen millionærer med oss foran valget til høsten, men vi har noe mye viktigere – vi har hverandre. Innen valgdagen 9. september 2019 skal Rødt Oslo samle inn 808.700 kr for å gjøre Oslo mer rettferdig og miljøvennlig. Slik kan du være med å støtte tidenes valgkamp:

Vipps

Klikk på Kjøp og betal og bruk vipps-nummer #79552 eller søk opp «Rødt Oslo».

Vipps er en app for smarttelefoner som du finner bl.a. i App Store eller Google Play.

Bankoverføring

Du kan støtte oss ved å overføre penger direkte fra din nettbank. Vårt kontonummer for gaver er 1503.82.98272

Foto: Johanna Engen

Bli medlem

Klikk her for å melde deg inn i Rødt.

Er du mellom 13 og 20 år? Meld deg inn i Rød Ungdom

Les mer: Rødt Oslo har nesten tredoblet medlemstallet de siste årene:

Følg oss på sosiale medier

Følger du oss i sosiale medier, får du siste nytt fra oss fortløpende. Her kan du oppdage mer om Rødt Oslo, få svar på det du lurer på og finne nye ting å dele med vennene dine.

Facebook Twitter Instagram

Har du spørsmål om valgkamp? Kontakt:
Nora Uvsbakk, valgkampsekretær

nora@roedt.no