Årsmøte i Rødt Oslo

Lørdag 23. og søndag 24. mars er det årsmøte i Rødt Oslo.

1. innkalling til årsmøte i Rødt Oslo 23. - 24. mars

Når: 23. - 24. mars
Hvor: OsloMet, Møterom Q1015, Pilestredet 42

Styret i Rødt Oslo ønsker velkommen til fylkesårsmøte 23. og 24. mars. Alle
medlemmer i Rødt Oslo og Oslo Rød Ungdom har rett til å møte med tale- og forslagsrett. Bare valgte delegater fra lagene og fra Oslo Rød Ungdom har
stemmerett. Delegatene fra Rødt og Rød Ungdom må ha betalt medlemskontingenten før årsmøtet starter.

I denne innkallinga finner du:

 • Styrets forslag til delegatnøkkel
 • Styrets forslag til saksliste
 • Styrets orientering om uttalelser
 • Oversikt over valgkomiteen
 • Oversikt over frister fram mot årsmøtet
 • Oversikt over sittende styre i Rødt Oslo


Delegatnøkkel

Lagene velger delegater ut fra nøkkelen nedenfor, som er fastsatt av fylkesstyret.
Lag kan anke delegatnøkkelen inn for Rødt sentralt innen 8. februar.
Frist for å melde fra om delegater til oslo@roedt.no er 1. mars.

Styrets forslag til delegatnøkkel:

 • Lag med under 3 medlemmer: 1 delegat
 • Lag med 7-16 medlemmer: 2 delegater
 • Lag med 17-31 medlemmer: 3 delegater
 • Lag med 32-51 medlemmer: 4 delegater
 • Lag med 52-91 medlemmer: 5 delegater
 • Lag med 92-131 medlemmer: 6 delegater
 • Lag med 132-171 medlemmer: 7 delegater
 • Lag med 172-231 medlemmer: 8 delegater
 • Lag med 232-291 medlemmer: 9 delegater
 • Lag med over 292 medlemmer: 10 delegater


Oslo Rød Ungdom har rett til delegater, som alle må være medlem av Rødt.
For å kunne velges som delegat fra ditt lokallag må du ha betalt kontingent. Alle nye medlemmer må ha betalt kontingenten minst tre uker før årsmøte for å kunne bli delegat. Dette er regulert i de sentrale vedtektene § 2-3. Er du usikker på om du har betalt kontingenten, kan du sjekke hos medlemssekretær Jokke Fjeldstad: jokke@roedt.no .

Styrets forslag til saksliste

1. Konstituering.
2. Årsmelding.
3. Revidert regnskap.
4. Bystyregruppas regnskap.
5. Vedtekter.
6. Osloprogram.
7. Handlingsplan.
8. Budsjett.
9. Innkomne forslag.
10. Uttalelser.
11. Valg av styre, revisorer og valgkomité.

Uttalelser

Uttalelser årsmøtets måte å formidle saker og standpunkt til omverdenen. Det er to kategorier av uttalelser: interne og eksterne. Interne uttalelser retter seg mot vår egen organisasjon og eksterne retter seg til organisasjoner, personer og media utenfor partiet. Uttalelser kan brukes til å utvikle egen politikk, eller å klargjøre eksisterende politikk.

Styret i Rødt Oslo vil oppfordre til at laga kommer med forslag til uttalelser og vil også komme med egne forslag i 2. innkalling.

Valgkomiteen

Frem til årsmøtet skal valgkomiteen innstille på nytt styre i Rødt Oslo. Dersom ditt lokallag eller enkeltmedlemmer i laget har forslag eller synspunkter dere vil gi til komiteen, kan dere kontakte valgkomiteens medlemmer:


Vi oppfordrer de som ønsker å stille til valg om å ta kontakt med valgkomiteen så snart som mulig.

Frister fram mot årsmøtet

 • Fredag 22. februar: Frist for å melde forslag til saksliste.
 • Fredag 22. februar: Frist for å stille forslag til vedtektene.
 • Fredag 22. februar: Frist for å innlevere forslag som skal sendes ut med andreinnkallinga.
 • Fredag 22. februar: Frist for å komme med forslag til sak 9 Innkomne forslag.
 • Onsdag 1. mars: Frist for å melde inn delegater.
 • Fredag 8. mars: Styret sender ut 2. innkalling elektronisk til lagene og valgte delegater.
 • Fredag 15. mars kl 12. Frist for å stille helhetlige forslag til uttalelser (det betyr at endringsforslag kan komme senere).
 • Fredag 15. mars kl 12.00: Frist for å levere inn forslag som skal trykkes til møtet.


Forslag til nye saker sendes til oslo@roedt.no
Forslag til vedtekter sendes til jfolkvord@gmail.com
Forslag til handlingsplan sendes mobasheri.siavash@gmail.com

Sittende styre i Rødt Oslo

 • Siavash Mobasheri, leder
 • Ylva Holm Torsteinson, nestleder
 • Thomas Nygreen, kasserer
 • Jorunn Folkvord, faglig ansvarlig
 • Helle Borgen, kvinnepolitisk ansvarlig
 • Ola Steig, Rødt Nytt Oslo-redaktør
 • Raquel Dagar Ellingsen, organisasjonsansvarlig
 • Ida Madslien, styremedlem
 • Felix Kaasa
 • Ole Mjelstad


Varaliste:

 • Mari Rise Knutsen
 • Anka Ødegaardshaugen
 • Monika Ustad